Cieľom projektu bolo rozvíjať dobrovoľníkov a vytvoriť dobrovoľnícky tím schopný plniť úlohy, tvorivo myslieť, navrhovať a realizovať riešenia konkrétnej pomoci iným, a tým sa aj občiansky angažovať.

Čítajte viac