Deadline október

  • ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska už po piatykrát zrealizujú program “Športujem rád a bezpečne”, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu. Podporené organizácie sa zúčastnia aj vzdelávacích workshopov pod vedením Nadácie pre deti Slovenska. Ich témami sú napríklad poskytovanie prvej pomoci či ako motivovať deti k pravidelnému športovaniu. Hlavným cieľom grantového programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu. O podporu sa môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska.

Uzávierka: Deadline: 7. október 2019. Maximálna výška podpory je 2 500 €.

Web výzvy: http://www.nds.sk/programy-detail/nadacny-fond-deti-v-bezpeci/

  • UDRŽUJME OHEŇ

Organizácia zmeňme.to podporí kreatívne nápady, ako motivovať dobrovoľníkov alebo mladých ľudí pre dobrovoľníctvo a zabezpečiť tak ich dlhodobé zapojenie do dobrovoľníckych programov. Nápad musí byť inovatívny (nie niečo, čo už funguje alebo fungovalo v danej organizácii) a grantová podpora bude poskytnutá na jeho pilotné overenie. Hodnotiť budeme originalitu nápadu, jeho udržateľnosť a konkrétny dopad na motiváciu dobrovoľníkov. V programe podporíme dvoch žiadateľov v maximálnej výške 300 €.

Uzávierka: Deadline: 8. október 2019.

Web výzvy: https://zmenme.to/ponuka/91/grant-300-eur-udrzujme-ohen


  • MAMNATO GRANT - MESTO BLÍZKE ĽUĎOM

Nadácia Slovenskej sporiteľne otvára 2. ročník grantovej výzvy #mamnato, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktoré zlepšia život v tvojom okolí. Podporených bude 25 projektov, pričom na každý projekt nadácia prispeje sumou 8 000 eur.

Zámerom grantového programu je nájsť projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v tvojom meste, obci, či komunite v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. Hľadajú sa nápady, ktoré sú verejnoprospešné, zodpovedné, inovatívne a zahŕňajú dobrovoľníctvo. Na výber sú tri oblasti: 1. Rozvoj životného prostredia a komunít, 2. Inovácie v sociálnej oblasti, 3. Komunitné vzdelávanie.

Uzávierka: Deadline: 31. október 2019. Maximálna výška podpory je 8 000 €

Deadline november

  • OBNOVME SI SVOJ DOM NA ROK 2020

Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok.

Uzávierka: Deadline: 8. november 2019.

Web výzvy: http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/obnovme-si-svoj-dom-2020-34b.html

  • SVET PLASTELÍNY

Organizácia Svet Plastelíny vyhlasuje projektovú výzvu pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory. Účelom projektu je podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú využívanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi. Žiadatelia sa môžu uchádzať o Giga balenie plastelíny (9 kg/10 farieb). Žiadateľ sa môže uchádzať maximálne o 6 balení, to znamená, najviac o 54 kg plastelíny.

Uzávierka: Deadline: 29. november 2019.

Web výzvy: https://www.svetplasteliny.sk/projektove-vyzvy/