Stačí spojiť sily

Spoločenstvo Anima z oblastného centra Aetós z východného Slovenska zrealizoval medzi prvými interný grant ZKSM. Podujatie s názvom Stačí spojiť sily sa uskutočnilo v Dvoriankach v okrese Trebišov dňa 19. júna. Na projekte spolupracovali s obcou, miestnou cirkvou a s Centrom pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa. Podujatia sa zúčastnilo 44 účastníkov. Cieľom projektu bolo naučiť sa komunikovať s deťmi a mládežou po uvoľnení opatrení, reagovať na ich potreby a prežívanie a pripraviť ich na fyzické stretávanie sa s mladými, čo sa im podarilo naplniť pomocou prednášok a 3 workshopov: psychologického, manažérskeho a táborového.

Na púšti prehovorím k tvojmu srdcu

Počas víkendu 18.-20. jún sa uskutočnilo adaptačno-formačné stretnutie členov spoločenstva Piar z Prievidze. Podujatie s názvom Na púšti prehovorím k tvojmu srdcu bol podporený z dotácie MŠVVaŠ SR cez Interný grant ZKSM. Formačného víkendu sa zúčastnilo 129 účastníkov a hlavným cieľom bolo pomôcť členom spoločenstva prekonať dopady izolácie, plynule sa adaptovať na pokoronové fungovanie spoločenstva a zasadiť problematiku sociálneho odlúčenia a samoty do kontextu viery a duchovného prežívania jednotlivca v spoločenstve.

Aby sme mohli vyrozprávať pravdu

Ďalší interný grant ZKSM sa uskutočnil vďaka dotácii z MŠVVaŠ SR na východnom Slovensku. Počas víkendu 18.-20. jún spoločenstvo Humenné III. z oblastného centra Košice zorganizovali pri Domaši víkendovku s názvom ,, Aby sme mohli vyrozprávať pravdu.” Na víkendovke 27 účastníkov, prevažne teenegerov rozvíjali svoje digitálne zručnosti, kreatívne myslenie a záujem o prácu v mediálnom prostredí. Mediálnymi workshopmi ich previedli profesionálny kameramani a fotografi z organizácie Cube Art Pictures. Účastníci sa naučili základy fotenia a kamerovania, tvorili krátke motivačné video a billboard.