Kto môže vlastniť členskú kartu?

Členskú kartu môže vlastniť len člen ZKSM, ktorý je v danom roku zapísaný do databázy Tee-Pee a podpísal členstvo pre daný rok.

Ako zistím, či je moja karta platná?

Členská karta je platná len s aktuálnou nálepkou pre príslušný rok na zadnej strane. Ak si členom ZKSM a nemáš nálepku, kontaktuj svojho vedúceho spoločenstva alebo vedúceho oblastného centra.

Dokedy je moja karta platná?

Od 1.1. sa karta stáva neplatnou až do obnovenia jej platnosti nalepením známky pre aktuálny rok do 31.12. Platnosť členskej karty sa automaticky skončí ukončením členstva v ZKSM.

Ako sa stať členom ZKSM?

Najjednoduchším spôsobom je nájsť vo svojom okolí spoločenstvo, ktoré je členom ZKSM a pridať sa doň. Ak si členom spoločenstva (skupinky), ktoré v ZKSM nie je, vyhľadaj podľa svojho miesta pôsobenia vedúceho oblastného centra a kontaktuj ho. Bližšie info o členstve je v sekcii O zksm -> ako sa stať naším členom.

Ak potrebuješ pomoc nájsť niečo pre teba, napíš nám na zksm@zksm.sk