Ekonomické oddelenie:

ekonomika@zksm.sk

Projektové oddelenie:
projekty@zksm.sk

Mediálne oddelenie:

media@zksm.sk

TEE-PEE :

miro@zksm.sk

Korešpondenčná adresa:

P.O. BOX 117

080 01 Prešov

Kancelária:

Dolný šianec 1

911 01 Trenčín

Fakturačná adresa:

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)

Dolný Šianec 1013/1

911 01 Trenčín

IČO: 00 641 162
DIČ: 2020 84 85 22
Bankový účet: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2908 1521