Email: zksm@zksm.sk
+421 901 909 035 - Trenčín
+421 917 350 164 - Prešov

Kancelária:

Dolný šianec 1

911 01 Trenčín

Tel. č.:  0901 909 035

Korešpondenčná adresa:

P.O. BOX 117

080 01 Prešov

Predseda ZKSM
eduard@zksm.sk

Administratívna a základná podpora

miro@zksm.sk

Mediálne oddelenie:

media@zksm.sk;  lenka.mednanska@zksm.sk

Výkonná riaditeľka

petra@zksm.sk 

Komunikácia s členmi a rozvoj spoločenstiev:
petronela@zksm.sk

Projekty a financie:
peter@zksm.sk

Office manažérka

veronika.ondraskova@zksm.sk

Vzdelávanie:
katarina@zksm.sk

Fakturačné údaje:

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)

Dolný Šianec 1013/1

911 01 Trenčín

IČO: 00 641 162
DIČ: 2020 84 85 22
Bankový účet: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2908 1521