Formujeme osobnosti

pravidelné stretká pre deti a mládež v spoločenstvách z

kurzy a semináre zamerané na duchovný aj osobnostný rast mladých

inovatívne víkendovky pre lídrov (AŠ, LAŠ, ŠAS - viac info  animator.sk/pre-veducich  )

Podpora pre spoločenstvá

metodiky pre stretká
finančná podpora podujatí a aktivít
propagácia vašich podujatí a aktivít na našich webkách
poradenstvo pri písaní projektov a grantových výziev
- koučing a mentoring

Mladí v spoločnosti


dobrovoľnícke príležitosti pre mladých v mestách a obciach

pomáhame pri záchrane kultúrnych pamiatok

spolupracujeme so spoločenstvami a komunitami z rôznych častí v Európy v rámci Európskej siete komunít (ENC)

organizujeme celoslovenské projekty pre mladých

podporujeme humanitárnu a rozvojovú pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku a v iných krajinách

Networking


sieťujeme vedúcich oblastných centier a spoločenstiev

sieťujeme mladých v regiónoch, mestách a obciach

spolupracujeme so zástupcami jednotlivých Cirkví na Slovensku a Konferenciou biskupov Slovenska

spolupracujeme s centrami pre mládež a rôznymi mládežníckymi organizáciami


STRETKÁ

Našou prioritou sú stretká a spoločenstvá, v ktorých deti a mladí nachádzajú prijatie, rast, nové priateľstvá a vzťah s Bohom.

PODUJATIA

Podporujeme aktivity našich stretiek a spoločenstiev  či už finančne, propagáciou, technickým zabezpečením atď.

VÍKENDOVKY

Pripravujeme špeciálne víkendovky, zážitkové a teambuildingové aktivity, prostredníctvom ktorých spoznávajú svoju identitu, jedinečnosť, potenciál a talenty.

SLUŽBA

Mladých pozývame aktívne sa zapájať do rôznych aktivít ktoré pripravujeme a organizujeme v našich spoločenstvách . Služba buduje nielen  charakter ale rozvíja aj mnohé zručnosti.

ZODPOVEDNOSŤ

Záleží nám na tom, aby naši mladí boli zodpovední a mali úctu k životu a k tomu, čo im je zverené.

VZŤAHY

Podporujeme budovanie vzťahov medzi mladými z rôznych spoločenstiev vytváraním  príležitostí na sieťovanie a spoznávanie na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.

PUBLIKÁCIE

Pripravujeme a spolutvoríme zaujímavé publikácie, manuály a metodiky - ktoré pomáhajú našim vedúcim v ich službe mladým.

OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Podporujeme mladých v ich aktivitách pri záchrane a obnove kultúrnych pamiatok a ochrane životného prostredia.

SME APOLITICKÍ

Naša činnosť nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany.

Viac o našej činnosti nájdete v stanovách ZKSM.