OCENENIE DOBROVOĽNÍCTVA V ZKSM ZA ROK 2019

V roku 2019 chceme opäť špeciálne vyzdvihnúť službu a aktivity dobrovoľníkov zo spoločenstiev patriacich do ZKSM.

Ocenenie budeme udeľovať v dvoch kategóriách: Dobrovoľník roka 2019 a Dobrovoľnícka aktivita roka 2019. Veríme, že vo vašom okolí je mnoho mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít, ktoré si toto ocenenie zaslúžia. 

Nominácie na ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníckych aktivít je možné podať najneskôr do 15.12.2019.
Podmienkou je, že nominovaní dobrovoľníci aj spoločenstvá sú členmi ZKSM a svoju dobrovoľnícku činnosť alebo aktivitu vykonávali v roku 2019.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov bude 8.2.2020 na stretnutí Celoslovenskej rady ZKSM vo Važci . 

Tešíme sa na všetky vaše nominácie.

Dobrovoľníctvo je jednou z prioritných oblastí našej činnosti.

Všetky aktivity, podujatia, projekty a systematická práca s mládežou a deťmi je postavená na dobrovoľníckej činnosti mladých, ktorí sa rozhodli angažovať sa a spolupracovať na aktivitách našej organizácie bez nároku na finančnú odmenu za svoju činnosť.

Mladých ľudí, ktorí reagujú na naše pozvania a prichádzajú na podujatia a pravidelné stretnutia spoločenstiev, stále pribúda. Sme si vedomí toho, že je to skvelý priestor ako ich od začiatku viesť k dobrovoľníctvu.

Pre mladých dobrovoľníkov sme pripravili príručku, ktorá má slúžiť ako praktická pomôcka pri zorientovaní sa v oblasti dobrovoľníctva, legislatívy týkajúcej sa dobrovoľníctva na Slovensku. Súčasťou príručky sú aj praktické rady pri príprave podujatí, zostavovaní tímu, získavaní financií a tiež praktický návod ako pripraviť detský tábor alebo ako sa pripraviť na "stretká" - ktoré sú najčastejšou formou pravidelnej systematickej práce s deťmi a mládežou v ZKSM.