Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) 

je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Združuje  8 403 členov, 259 spoločenstiev, 23 oblastných centier.


Našou víziou je, aby v každom meste a obci na Slovensku boli spoločenstvá mladých, prinášajúce Božie Kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. To vystihuje aj náš slogan

Historické korene ZKSM siahajú až do 40. rokov minulého storočia, keď na Slovensku začali vznikať prvé spoločenstvá. V 80. rokoch, pod záštitou kardinála Korca, ZKSM začalo svoje aktívne fungovanie.

Prostredníctvom neformálneho vzdelania chceme ľudí rozvíjať, a tak im pomôcť dozrieť v osobnosť, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti a cirkvi.