Rada pre mládež a univerzity KBS Aktívne sa zúčastňujeme pravidelných zasadaní, zapájame sa do jej činnosti, aktivít a projektoch.
Rada mládeže Slovenska V RmS môže ZKSM zvyšovať kvalitu aktivít pre mladých ľudí v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fórum kresťanských inštitúcii V spolupráci s FKI realizujeme rôzne iniciatívy, ako Adoptuj si politika, Kresťan v politike...
Fórum života Zapájame sa do aktivít tejto organizácie a spoločných kampaní podporujúcich hodnotu a úctu k životu.
The European network of communities ENC je ekumenická sieť, ktorá spája kresťanské komunity z viacerých Európskych krajín.