Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. 

Všetky potrebné tlačívá sú uvedené na konci tohto článku.


1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech ZKSM poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

4. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2020.

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o ZKSM napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o ZKSM sú:

IČO: 00641162
Právna forma: občianske združenie
Obchodný názov: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Sídlo: Brezová 18/5, 052 01 Spišská Nová Ves

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 31.03.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***

8. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydávame iba do 29.2.2020.

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech ZKSM.

10. Urobte si kópiu vyhlásenia o poukázaní dane a zašlite ju (oskenovaná stačí) vedúcemu svojho OC do konca mája.

Poznámka:

Fyzické osoby poukazujú v roku 2020 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

Do kolónky ROK sa píše 2019. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Číslo účtu ZKSM nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet ZKSM prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje sprava. ZKSM nemá SID, kolónku SID nechajte prázdnu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít 
-  za jedného človeka je potrebné vyplniť 1 tlačivo a to nasledovne:  

Ak poukážete 3 % ZKSM, vyplňte tlačivo potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti;

ak poukážete 3 % nejakej inej organizácii, vyplňte tlačivo potvrdenie od vysielajúcej organizácie

a zašlite nám ho mailom spolu s vašou korešpondenčnou adresou na  dvepercenta@zksm.sk

– vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb).

Potvrdenie vydávame iba do 29.2.2020: