Systém TEE-PEE je databáza aktivít detí a mládeže a evidencia členov detských a mládežníckych organizácii pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu PODPORA Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA.


Systém TEE-PEE sa nachádza adrese:

https://zksm.tee-pee.com

 

Prístup pre členov do databázy je možný v rámci oblastných centier ZKSM. Ak potrebujete vytvoriť používateľský prístup obráťte sa na vedúceho vášho oblastného centra.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte e-mail na miro@zksm.sk.

Vstup pre členov do systému TEE-PEE: