POZOR!

31. december 

uzávierka odovzdania nehradených podujatí
podujatia nehradené z dotácie, je dobré odovzdávať priebežne počas roka, najneskôr však do konca daného roka (s výnimkou podujatí, ktoré sa konajú v posledný decembrový týždeň, prípadne na prelome rokov, tie je možné odovzdať do 10. januára nasledujúceho roka)

 

Uvedené termíny platia pre vedúcich OC. Tí musia podklady z jednotlivých spoločenstiev OC do uvedených termínov skontrolovať a zaslať na IC ZKSM. Termíny na odovzdanie podkladov v rámci OC si spoločenstvá dohodnú s vedúcim OC.

Termíny CSR

Rok 2020

7.-9.2.2020 - Važec

26.-28.6.2020 - Važec
4.-6.9.2020 - Važec

TERMÍNY PODĽA DÁTUMU

15. apríl - uzávierka 1. kvartálu
- odovzdať všetky podujatia za prvý kvartál (január-marec) na vyúčtovanie

31. máj - uzávierka podkladov k 2%
- odovzdať podklady k 2% za oblastné centrum

30. jún - základná registrácia členov
- odovzdanie základnej regisrácie členov (aspoň 60 % členov)

15. júl - uzávierka 2. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za druhý kvartál (apríl-jún) na vyúčtovanie
15. september - uzávierka 3. kvartálu
- odozdať všetky podujatia za tretí kvartál (júl-august) na vyúčtovanie

30. september - žiadosť o viac ako 35% na HSV
- písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať odôvodnenú žiadosť o možnosť čerpania vyššie ako 35% podielu nároku na dotáciu na HSV

20. november - žiadosť na hradené podujatie v decembri

- písomne alebo e-mailom na ekonomika@zksm.sk zaslať žiadosť o možnosť čerpania finančných prostriedkov na podujatia plánované v decembri

30. november - uzávierka členov za aktuálny rok
- odovzdať zo systému Tee-Pee vytlačených a podpísaných členov jednotlivých spoločenstiev za uplynulý rok

Prvý pracovný deň v decembri - uzávierka 4. kvartálu
- odovzdať všetky podujatia za štvrtý kvartál (september-december) na vyúčtovanie

Prvý pracovný deň v decembri - doplnková registrácia členov
- odovzdať zvyšnú registráciu členov

December
- vyplniť informačný list
- vyplniť žiadosť o dotáciu

31. december - uzávierka odovzdania nehradených podujatí
- podujatia nehradené z dotácie, je dobré odovzdávať priebežne počas roka, najneskôr však do konca daného roka (s výnimkou podujatí, ktoré sa konajú v posledný decembrový týždeň, prípadne na prelome rokov, tie je možné odovzdať do 10. januára nasledujúceho roka)

TERMINY PODĽA TYPU DOKUMENTÁCIE

Základné termíny - povinné pre všetkých
Základná registrácia členov do 30.6.2020

Doplnková registrácia členov do 1.12.2020

Informačný list december 2020

Dotácia z programu PODPORA

Podujatia 1. kvartálu do 15.4.2020

Podujatia 2. kvartálu do 15.7.2020

Podujatia 3. kvartálu  do 15.9.2020

Žiadosť o navýšenie HSV nad 35 % do 30.9.2020
Žiadosť o podujatie v decembri (VOC) do 20.11.2020
Podujatia 4. kvartálu do 1.12.2020
Neúčtované podujatia do 31.12.2020
Žiadosť o dotáciu december 2020

Čerpanie 2 % z dane z príjmov
Získavanie potvrdení do 30.4.2020
Odovzdávanie potvrdení do 31.5.2020
Podujatia 1. kvartálu do 15.4.2020

Podujatia 2. kvartálu do 15.7.2020

Podujatia 3. kvartálu  do 15.9.2020
Podujatia 4. kvartálu do 2.12.2020