• Efektívny nástroj rozvoja jednotlivcov aj skupín
• Odomkni skrytý potenciál ľudí okolo teba
• Pomôž odhaliť odpovede ľuďom na rôzne otázky, ktoré majú v sebe, ale sami ich nedokážu vidieť.
•Pomôž im odstraňovať prekážky, ktoré im bránia pohnúť sa z miesta tam, kde sa túžia dostať.

Objavuj potenciál ľudí okolo seba!

Výcvik je určený výhradne pre členov ZKSM

Časová dotácia – 40 hodín

Cena: 300 EUR

V cene je zahrnuté:

  • registračný poplatok
  • ubytovanie a strava 2021*
  • individuálne mentoringové stretnutie s koučom

Kapacita účastníkov 20 osôb

Cieľom základného výcviku je získať základné poznatky o koučingu
a skúsenosti s realizáciou koučingového rozhovoru prostredníctvom koučovacích otázok a koučovacích metód.
 Výcvik je interaktívny, zameraný na využitie v praxi pri práci s jednotlivcom aj skupinou.

Podmienky:

  • osobnostné predpoklady
  • odporúčanie lídra spoločenstva/kňaza
  • absolvovanie online osobného pohovoru
  • minimálny vek 18 rokov