A Keresztény Ifjúsági Közösségek Egyesülete (ZKSM)

Polgári társulás, amely gazdag történelemmel és tapasztalatokkal rendelkezik az ifjúsági munka terén. Főirányelve a fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltésére irányul.

Tevékenységünk

A ZKSM tevékenysége minden fiatalra kiterjed származástól, nemi, faji és nemzeti hovatartozástól, vallási és politikai meggyőződéstől, társadalmi helyzettől függetlenül.

Rendszeres közösségi találkozók gyermekek és az ifjúság számára, a fiatalok lelki növekedése és személyiségfejlődése elősegítését célzó kurzusok és szemináriumok, innovatív hétvégék vezetők számára (AŠ, LAŠ, ŠAS – több infó  animator.sk/pre-veducich)

Önkéntes lehetőségek biztosítása a fiatalok számára a városokban és a községekben, segítjük a kulturális műemlékek megmentését, az Európai Közösségek Hálózata (ENC) keretén belül együttműködünk különböző európai közösségekkel és szervezetekkel, országos szintű projekteket szervezünk a fiatalok számára, támogatjuk a Szlovákiában és más országokban élő rászorulóknak nyújtott humanitárius és
fejlesztési segítségnyújtást.

Olyan kiscsoportos találkozókra és közösségekre helyezzük a hangsúlyt, amelyekben a gyermekek és fiatalok elfogadásra, növekedésre, új barátságokra és Istennel való kapcsolatra találnak.

Támogatjuk a különféle közösségekből jövő fiatalok közötti kapcsolatok kiépítését azáltal, hogy lehetőséget biztosítunk a hálózatépítésre és egymás megismerésére regionális és országos szinten is.

Különleges hétvégéket, élmény- és csapatépítő tevékenységeket szervezünk a fiataloknak, amelyek segítségével megismerhetik identitásukat, egyediségüket, a bennük rejlő potenciált és tehetségüket.

Támogatjuk közösségeink tevékenységét anyagilag, reklámmal, technikai háttér biztosításával stb.

Támogatjuk a fiatalok kulturális műemlékek megőrzésében és felújításában, valamint környezetvédelemben kifejtett tevékenységét.

Módszertani anyagok kiscsoportos találkozókra, események és tevékenységek pénzbeli támogatása, a közösségek eseményeinek és tevékenységének hirdetése weboldalainkon, tanácsadás projektek és pályázatok megírásában, coaching és mentoring

Hívogatjuk a fiatalokat, hogy aktívan kapcsolódjanak be a különböző tevékenységekbe, amelyeket közösségeinkben szervezünk. A szolgálat amellett, hogy jellemépítő tevékenység, szerepet játszhat különböző készségek fejlesztésében is.

Különböző érdekes publikációk, kézikönyvek- és módszertani kiadványok szerzői és/vagy társszerzői vagyunk, hogy ezzel is segítsük vezetőink munkáját a fiatalokkal való szolgálatban.

Víziónk

Víziónk az, hogy Szlovákia minden városában és községében legyenek olyan ifjúsági közösségek, amelyek terjesztik Isten országát a társadalom minden területén –mottónk is ezt fejezi ki.

Nem formális oktatás

Nem formális oktatással a fiatalok személyiségének fejlődéséhez szeretnénk hozzájárulni, hogy a társadalom és az egyház gyarapodását szolgáló érett egyéniségekké váljanak.

Szerkezet

Közösségek A ZKSM alap szervezeti egysége a közösség, amit az animátor – a közösség vezetője – vezet. Jelenleg a ZKSM 259 közösséget köt össze Szlovákia-szerte.

A ZKSM legfelsőbb szerve az Országos Tanács (OT), amelyet aterületi központok vezetői alkotnak, vagy az általuk megbízott helyettesek.

A ZKSM ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amely tevékenységével az OT-nak felel.

A területi központ olyan szervezeti egysége a ZKSM-nek, amely az egyes közösségeket tömöríti. A területi központot a területi központ vezetője (TKV) vezeti. Jelenleg a ZKSM 23 területi központtal rendelkezik.

A szervezet végrehajtó szerve az Elnökség, amely a ZKSM tevékenységét irányítja az OT ülések közötti időszakban.

Az egyesület Képviseleti Szervét az elnök és az ügyvezető igazgató alkotják, akik különállóan képviselik az egyesületet.

OC MPKS

OC AC

OC Spiš

OC Bárka

OC Aétos

OC Stred

OC SP

OC Zvolen

OC Žilina

OC Považie

OC Bánovce
nad Bebravou

OC Košice

OC Nitra

OC Kéfas

OC Prievidza

OC Trnava

OC Sereď

OC Bratislava

OC Orava

OC Katarínka

OC Firesz-Duna Mente

A ZKSM történelme

A ZKSM történelmi gyökerei egészen a múlt század 40-es éveire nyúlnak vissza, ekkor jöttek létre az első szlovákiai közösségek.
Aktív tevékenységét a 80-as években kezdte meg Korca bíboros védnöksége alatt.

A ZKSM történelmi gyökerei egészen a múlt század 40-es éveire nyúlnak vissza, amikor Kolakovič professzor kezdeményezésére létrejöttek Szlovákia első ifjúsági közösségei. Aktív tevékenységét a 80-as években, Korca bíboros és a földalatti egyház védnöksége alatt kezdte meg. A forradalom után, 1990-ben az egyesület tevékenységét intézményesítették és létrejött az Ifjúsági Laikus Apostoli Mozgalom, majd ugyanazon év december 8-án a mozgalom tanácsa jóváhagyta, hogy átnevezzék Keresztény Ifjúsági Közösségek Mozgalmává. Az egyesület a jelenlegi nevét 1999. január 16-án kapta, amikor az Országos Tanács elfogadta az alapszabályzat módosítását és a mozgalmat Keresztény Ifjúsági Közösségek Egyesületének nevezte át. Tevékenysége a mai napig ehhez a névhez köthető.

Tetszik, amit csinálunk?