Személyiségeket formálunk

Nevelési-oktatási program

A ZKSM nevelési-oktatási programjának fő célja a fiatalok
személyiségének fejlesztése (motiváció, képességek,
készségek, jellem tekintetében) a szervezet értékei mentén,
megelőzve ezzel szociálpatológiai jelenségeket, és a fiatalok
negatív, romboló életvitelét. Ilyen módon járulunk hozzá a
társadalom pozitív irányú fejlődéséhez. Minden tanítási
folyamat során kiemelt szerepet kapnak a való életből vett
gyakorlati példák.

Önkéntesség

Minden megmozdulás, esemény, projekt és a fiatalokkal és gyerekekkel való szisztematikus
munka azoknak a fiataloknak az önkéntes munkájára alapszik, akik elhatározták, hogy
angazsálják magukat és együttműködnek szervezetünk tevékenységeinek megvalósításában,
anyagi viszonzást nem várva.