Kontaktujte nás

 • zksm@zksm.sk

 • +421 901 909 035 – Trenčín

 • +421 917 350 164 – Prešov
 • Kancelária:
  Dolný Šianec 1
  911 01 Trenčín

 • Korešpondenčná adresa:

  P.O. BOX 117
  080 01 Prešov

 • Fakturačné údaje:
  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)
  Dolný Šianec 1013/1
  911 01 Trenčín

  IČO: 00 641 162
  DIČ: 2020 84 85 22
  Bankový účet: Tatra banka, a.s.
  IBAN: SK70 1100 0000 0026 2908 1521

  Predseda ZKSM:
  Eduard Filo
  eduard@zksm.sk

  Výkonná riaditeľka:
  Andrea Bielová
  andrea@zksm.sk

  Komunikácia so spoločenstvami:
  Andrea Bielová
  andrea@zksm.sk

  Projekty a financie:
  Peter Forgáč
  peter@zksm.sk

  Administratíva:
  Miroslav Novák 
  miro@zksm.sk

  PR a média:
  Sofia Mikulová
  media@zksm.sk

  Junior konzultant:
  Martin Nitriansky
  martin@zksm.sk

  Office menežér :
  Monika Gabrielová
  gabrielova@zksm.sk

  Vzdelávanie a rozvoj:
  Helena Priesolová
  helena@zksm.sk

  Grafický dizajn :
  Veronika Ondrášková
  veronikao@zksm.sk