Pre členov ZKSM

Benefity a zľavy

Naši členovia majú prístup k mnohým benefitom ktoré ponúkame, a možnosť využiť rôzne zľavy.

Predajne a internetové obchody

Ako členovi ZKSM, Ti projekt Godzone ponúka zľavu 5% na nákup tovaru (okrem Bohumile a už zľavnené).

Ako členovi ZKSM, Ti v spolupráci s e-shopom Worshipster ponúkame zľavu 10% na nákup tovaru na ich e-shope.

Ako členovi ZKSM, Ti v spolupráci s e-shopom Festivalu Lumen ponúkame zľavu 10% na nákup tovaru na ich e-shope.

Ako členovi ZKSM, Ti v spolupráci s e-shopom Chválonožky ponúkame zľavu 10% na nákup tovaru na ich e-shope.

Kníhkupectvá

Ako členovi ZKSM, Ti internetový obchod kumran.sk ponúka zľavu 5% na nákup akéhokoľvek tovaru.

https://www.kumran.sk/

Ako členovi ZKSM, Ti internetový obchod ver.sk ponúka zľavu 5% na všetky knihy.

https://www.ver.sk/

Podujatia

V registračnom formulári uveď, že si členom ZKSM, na mieste sa preukáž platnou členskou kartou.

Kresťan v politike 

Ako členovi ZKSM,  Ti ponúkame zľavu 10 € na víkendový seminár Kresťan v politike.

Semináre UpGrade

Ako členovi ZKSM, Ti ZKSM ponúka zľavu 10 € na víkendový seminár.

Godzone

Ako členovi ZKSM, Ti v spolupráci s projektom Godzone, ponúkame zľavu 10% na podujatie Godzone konferencia, Ženská konferencia a Godzone Academy.

Campfest

Ako členovi ZKSM, Ti  v spolupárci s MPKS ponúkame zľavu 2 € v predplatnom a 3 €, ak si kupuješ lístok na mieste na hudobný festival Campfest.

Festival radosti

Ako členovi ZKSM, Ti v spolupráci s  Domčekom – Dom Anky Kolesárovej ponúkame zľavu 10 % na Festival radosti.

Púte radosti

Ako členovi ZKSM, Ti Domček – Dom Anky Kolesárovej ponúka zľavu 10 % na Púte radosti

ACM

Arcidiezézne centrum pre mládež Ti ponúka zľavy na vybrané akcie.

Púť Muráň – Levoča

Ako členovi ZKSM, Ti  ponúkame zľavu 20% z ceny poplatku na podujatie Pešia púť Muráň Levoča.

Upgrade

UpGrade je rozvojový program pre naše spoločenstvá. Viacero spoločenstiev našli s našou pomocou svoju víziu, naučili sa ako získať viac financií pre svoje akcie, zažili teambuildingovo-formačné programy, programy pre rozvoj kompetencií animátorov, či reštartovali svoje spoločenstvá, ktoré iba prežívali. Záleží vám na vašom stretku, či spoločenstve? Urobíme vám program šitý na mieru vašim potrebám alebo si môžete vybrať z rozvojových programov, ktoré ponúkame.

ZKSM Elearningy

Hľadáš rýchly a jednoduchý spôsob, ako rozvíjať seba a svoje spoločenstvo? V ZKSM sme pripravili nové inovatívne e-learningové kurzy, ktoré teba a tvoju službu posunú na novú úroveň. Dozvieš sa v nich veľa zaujímavých informácií a zaručene sa nebudeš nudiť. A najlepšie je, že pre našich členov sú úplne zadarmo.

Členská kartička

Benefity a zľavy sú viazané na členskú kartičku a jej unikátny kód.

Animátor.sk

Ako zaujať mladých a ako sa im venovať? Pre animátorov a vedúcich stretiek pripravujeme zaujímavé online kurzymetodikypublikácie  a manuály zamerané na aktuálne témy a potreby detí a mladých novej generácie.

Otcova Stodola

Hľadáte ideálne miesto pre víkendovky, obnovy alebo teambuildingy vášho spoločenstva? Máme pre vás k dispozícii priestory nášho tréningového centra Otcova Stodola priamo pod Tatrami v dedinke Važec. Priestory ponúkajú útulné ubytovanie, spoločenskú a prednáškovú miestnosť a špeciálne miesto na modlitbu a stretnutie s Bohom.

Spolcast

Neformálne rozhovory dvoch priateliek, matiek, mladých žien a leaderiek v spoločenstve, ktoré budú plné ich vedomostí, názorov a inšpirácií na témy, ktoré pália každého z nás.

Nebudú zabúdať ani na spoločenstvá a problémy, s ktorými sa často stretávajú alebo obdobiam, ktorými si aktuálne precháchajú.

Zážitkovo-rozvojové programy

Prišla jeseň, a vy si stále môžete užiť naše zážitkovo-rozvojové programy. Veľa z našich atrakcií sa dá skvele hrať aj vo vnútri v telocvični alebo hale.

Pre viac informácií: atrakcie@zksm.sk

Možnosti získavania finančnej podpory  spoločenstvám ZKSM pre ich činnosť

Pre spoločenstvá, ktoré z pohľadu získavania financií potrebných na svoje aktivity pokladáme za súčasť neziskového sektora, je najviac využívanou formou získavania financií zapojenie sa do grantových programov. Grant je finančný príspevok, ktorý môžeme získať na základe predloženia písomného projektu. Na Slovensku je veľa rôznych grantových programov, ktoré sa líšia najmä oblasťami, ktorých realizáciu finančne podporujú.

V dokumente Prehľadný zoznam vyhlasovateľov grantov (dole, pod textom) je uvedených niekoľko internetových odkazov, kde nájdete odkazy na rôzne grantové programy, ktoré podporujú zväčša konkrétne témy a aktivity a líšia sa výškou podpory, zameraním ako i časovými lehotami pre schválenie a uskutočnenie projektu.

Ďalšou možnosťou je získať finančnú podporu zo samospráv (obcí a miest), ktoré v rámci svojich rozpočtov podporujú aj aktivity zamerané na činnosť s mladými. Informácie zväčša uvádzajú na svojich internetových doménach. Požiadať môže o to právnická osoba, ktorá má sídlo na území daného kraja alebo fyzická osoba, ktorá má na území daného kraja trvalý pobyt. Cez ZKSM, ktoré má sídlo v Košickom kraji, je možné žiadať o dotáciu len na území tohto kraja.

Získanie finančných prostriedkov prostredníctvom programu PODPORA. Keď sa Spoločenstvo spolu so svojimi členmi stane členom ZKSM, má každoročne právo zapojiť sa a získať finančné prostriedky na svoju činnosť cez program podpory práce s mládežou PODPORA, ktorú ZKSM administruje. Viac informácií môže spoločenstvo získať u regionálnych koordinátorov, na ktorých kontakty sú uvedené tu
Program PODPORA je jeden z Programov pre mládež na roky 2014-2020, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Programy vznikli na základe potreby štruktúrovanej a systematickej podpory takých aktivít mládeže, ktoré prispievajú k získavaniu kompetencií potrebných pre plnohodnotný spoločenský a pracovný život. Vychádzajú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na politický rámec spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii programy podporujú ciele dokumentu „Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže“, ktorý Európska komisia prijala dňa 27. 4. 2009.

Druhou možnosťou je získanie 2 (3%) pre konkrétne OC alebo spoločenstvo v ZKSM, ktoré mu darujú nimi oslovené fyzické a právnické osoby. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na stránke ZKSM tu

Ako písať projekty?

Napíšte nám na zksm@zksm.sk vašu predstavu a my vám radi poradíme, ako napísať ďalšie priojekty, ktoré vám pomôžu pretaviť vaše sny do skutočnosti.

Peter Forgáč

Pre rozvoj spoločenstiev ponúkame rôzne konzultácie a stretnutia so spoločenstvami.

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!