Dokumenty

Výročné správy, stanovy, etický kódex, strategický plán, financovanie a hospodárenie, meranie interného dopadu.

Výročné správy

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročné správy za roky 1999 – 2015

Plány činnosti

Stanovy ZKSM

Etický kódex pre prácu s deťmi a mládežou v ZKSM

Financovanie a hospodárenie

Meranie interného dopadu činnosti ZKSM

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!