Dokumenty

Výročné správy, stanovy, etický kódex, strategický plán, financovanie a hospodárenie, meranie interného dopadu.

Výročné správy

Výročná správa 2022

Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročné správy za roky 1999 – 2015

Plány činnosti

Stanovy ZKSM

Etický kódex pre prácu s deťmi a mládežou v ZKSM

Financovanie a hospodárenie

Meranie interného dopadu činnosti ZKSM

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!