Dokumenty

Výročné správy, stanovy, financovanie a hospodárenie. Dokumenty k ochrane osobných údajov, meranie interného dopadu.

Výročné správy

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročné správy za roky 1999 – 2015

Plány činnosti

Podrobný strednodobý plán činnosti ZKSM na roky 2011 – 2013 –  dostupné na požiadanie
Podrobný strednodobý plán činnosti ZKSM na roky 2008 – 2010 – dostupné na požiadanie
Plán rozvoja a činnosti ZKSM v pre roky 2007 a 2008 – dostupné na požiadanie

Stanovy ZKSM

Financovanie a hospodárenie

Meranie interného dopadu činnosti ZKSM

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.

Zaujalo Vás, čo robíme? Staňte sa našimi členmi!