Ciele programu Upgrade:

• Spôsobovať kvantitatívny a kvalitatívny rast a rozvoj spoločenstiev,
• Vytvoriť priestor pre osobný kontakt a efektívnu komunikáciu,
• Reagovať na potreby spoločenstiev prostredníctvom cielenej podpory,
• Vytvoriť program pre systematickú a praktickú prácu so spoločenstvami.

Nástroje programu Upgrade:

• Semináre a vzdelávacie aktivity,
• Konzultácie,
• Osobné vedenie/koučing/mentoring.

Cieľová skupina:

• Základné kolektívy (stretká, spoločenstvá) patriace do ZKSM,
• Lídri (animátori a vedúci) v ZKSM,
• Tímy, ktoré vykonávajú rôzne služby v spoločenstvách.

Záleží nám na našich spoločenstvách a členoch a ich kvalitatívnom raste, preto prichádzame s výnimočným systémom rozvoja spoločenstiev. Chceme byť k dispozícii animátorom, lídrom a tímom slúžiacim v jednotlivých spoločenstvách.

 Objav svoje osobné poslanie

„Ak nevieš, do akého prístavu plávaš, nijaký vietor nebude správny“ (neznámy autor).
Seminár „Objav svoje osobné poslanie“ pomôže jednotlivcom pomenovať zameranie ich životov, a to na základe objavenia silných stránok, túžob srdca či záujmov.
Optimálny počet účastníkov: 10 – 20 osôb. Čas trvania seminára: 3 hodiny.

Objav víziu a poslanie spoločenstva

Rozpoznať víziu a poslanie spoločenstva nemusí byť zložité, ale ide o kľúčovú vec. Seminár poskytne priestor vodcovskému tímu, aby spoločne hľadal, objavil a pomenoval víziu a poslanie, ktoré Boh vložil do vášho spoločenstva. Vďaka tomu dokážete kráčať ďalej ako spoločenstvo so zameraním.
Optimálny čas trvania seminára: jeden deň.

Ak potrebujete rozvíjať svoje kompetencie, ponúkame vám 3 semináre zamerané na rozvoj základných zručností, ktoré podporia rozvoj osobnosti aj efektívnu prácu v spoločenstve. Môžete si vybrať z týchto seminárov:
A) Prezentačné zručnosti,
B) Komunikačné zručnosti,
C) Plánovanie času – Time management.

Optimálny počet účastníkov: 10 osôb. Priemerná dĺžka jedného seminára vrátane praktických cvičení: 4 hodiny.

Vždy existuje viacero možností, ako získať finančnú podporu pre vaše spoločenstvo, aktivity a projekty. Radi vám pomôžeme tieto možnosti pomenovať a v prípade písania grantov odborne konzultovať a poradiť. Ponúkame vám:
A) konzultácie pri písaní projektov v rámci grantových výziev,
B) konzultácie pri hľadaní zdrojov vo svojom okolí.

Forma konzultácií: osobná/telefonická/elektronická.

Nemusíte byť na všetko sami, radi prejdeme kus cesty spolu s vami a pomôžeme vám rozvíjať sa v týchto oblastiach:
A) duchovné sprevádzanie,
B) koučing,
C) mentoring,
D) leadership,
E) zážitkový leadership – zážitkové aktivity na budovanie vodcovských zručností.

Na základe osobnej alebo telefonickej konzultácie spoločne zhodnotíme vaše potreby a určíme formu a čas sprevádzania.

Chcete skvalitniť život svojho spoločenstva alebo zlepšiť vzťahy? Plánujete novú službu či projekt, alebo vám v poslednom období pribudlo väčšie množstvo členov? Radi vám pomôžeme pripraviť váš tím na konkrétnu úlohu, alebo vaše spoločenstvo naučíme, ako pracovať s novými členmi. Ponúkame vám konzultácie/semináre na tieto témy:
A) Komunikácia v spoločenstve,
B) Riešenie konfliktov,
C) Objavovanie potenciálu členov spoločenstva,
D) Teambuilding spoločenstva.

Na základe osobnej alebo telefonickej konzultácie spoločne nájdeme ten správny seminár pre vás a vaše spoločenstvo.

Vrátili ste sa z evanjelizácie, prešli birmovkou alebo ste partia ľudí, ktorí by chceli svoju vieru a vzťahy prežívať v spoločenstve? V ZKSM združujeme približne 400 kolektívov. Na základe skúseností so zakladaním spoločenstiev vám radi poradíme a budeme pri vašich prvých krokoch. Ponúkame vám konzultáciu v týchto oblastiach:
A) Prvé kroky,
B) Komunikácia vo farnosti,
C) Na čo pamätať a čoho sa vyvarovať.

Mailová/telefonická konzultácia s možnosťou následného osobného stretnutia.

Program Reštart je pre všetky kolektívy, ktoré sa chcú posunúť ďalej, ale nevedia ako. Radi vám pomôžeme zhodnotiť situáciu a spoločne navrhnúť riešenia, ktoré vám pomôžu vyjsť zo stagnácie či krízy, a posunú vaše spoločenstvo vpred. Tento program je určený pre:
A) kolektívy, ktoré stagnujú,
B) kolektívy, ktoré sa nevedia posunúť ďalej,
C) kolektívy, ktoré prežívajú krízu.
Na základe osobnej alebo telefonickej konzultácie spoločne zhodnotíme vaše potreby a určíme formu a čas sprevádzania.