Ako sme spoznali svoj potenciál.

Už ste niekedy počuli o dotazníku od spoločnosti Gallup, v ktorom zistíte, aké máte talenty? Alebo o rozvojovom programe, v ktorom spoznáte svoje silné stránky?

Do projektu “Poznaj tvoj potenciál” sme zapojili dve školy v Trenčianskom samosprávnom kraji a pomohli sme jeho účastníkom lepšie spoznať ich potenciál. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého a Strednú odbornú školu pedagogickú sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne. 

Takmer 105 žiakov (v prítomnosti) tretích ročníkov a septimy na týchto školách s nami absolvovalo počas vyučovania rozvojový program Poznaj tvoj potenciál, zameraný na spoznanie ich silných stránok, talentov a činností, v ktorých sú dobrí. Vytvorili sme im priestor na objavovanie a spätnú komunikáciu s našimi lektormi. Cieľom bolo podporiť ich sebavedomie, sebapoznanie a uľahčiť žiakom rozhodovanie pri výbere vysokej školy či budúceho povolania. Účastníci programu si vd’aka špeciálnym tréningom a vedeniu lektorov počas celodenného rozvojového programu vytvorili ich vlastnú tabuľu potenciálu. Taktiež sa zapojili do žrebovanie o talentový mentoring. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a v prítomností zaujímavých myšlienok.

Vybraných 20 žiakov a ich učiteľov absolvovalo v rámci projektu Poznaj tvoj potenciál aj individuálny talentový mentoring. Pozostával z vyplnenia profesionálneho dotazníka Cliftonstrengths od spoločnosti Gallup. Následne im bola zaslaná písomná spätná väzba výsledkov testu a po nej pokračovali individuálnym mentoringom s našim talentovým expertom.

Projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM