Korona, nekorona. My sme svetlo sveta!

25. 5. 2020

„Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine.“ (Iz 43, 19)

Posledné týždne boli ohraničené pandémiou a opatreniami, ktoré sa s ňou spájali. Zaujímavá situácia, ktorú mnohí z nás zažili a zažívajú prvýkrát.

Social distancing zasiahol aj naše malé skupinky a spoločenstvá, v ktorých sme boli zvyknutí na určitý štandard. Zo dňa na deň sme boli postavení pred nové výzvy, ktoré nás vytrhli z našich rozbehnutých vecí, nastavených myslení a taktiež z istoty.

Mnohí si uvedomili, že veci ktoré robili doteraz nemôžu robiť a že vlastne mnohé z nich ani nebudú aktuálne fungovať. Čo teraz? No nič, rýchlo si musíme pripomenúť, že aj náš Otec je neustále v pohybe, a to najmä prostredníctvom Ducha svätého, ktorého sme príbytkom, a teda kto iný, ak nie my, by mal byť zdrojom nového života, radosti, nápadov a nádeje…?

Myslím, že sme to pochopili a uchopili. Že sme sa nezatvorili do našich bytov a iba sme neprežívali, ale mnohí naozaj ŽILI. Boli svetlom a soľou pre tento svet, pre svoje okolie a niesli nádej tam, kde chýbala (Porov. Mt 5, 13-14).

Vďaka tomu vám dnes môžeme priniesť inšpiráciu od niekoľkých spoločenstiev, ako oni žili a prinášali svetlo svojmu okoliu. Pre mňa sú to príklady dobrej praxe, ktorými chceme povzbudiť aj vás a vaše spoločenstvá, pretože stále nie je neskoro začať…

…chvály pre vašu školu. To, že je aktuálne zatvorená, nie je dôvod pre to, aby sme sa my prestali modliť. Obzvlášť, ak už predtým takáto služby fungovala. Spoločenstvo EbenEzer sa rozhodlo prostredníctvom školskej stránky streamovať spoločnú modlitbu chvál aj pre ostatných žiakov a učiteľov. (Dôležitá je samozrejme komunikácia s vedením školy)…

…služba seniorom alebo sociálne slabším v rôznych formách. Môže to byť šitie a rozdávanie rúšok, alebo ako spoločenstvo SP v spolupráci s Piar nakupovanie potravín a iných vecí pre ohrozených obyvateľov…

…podpora podnikateľov. V Žiline sa spoločenstvo Efata rozhodlo pomôcť tím, ktorých táto situácia zasiahla možno najviac. Uverejnili výzvu, aby sa podnikatelia či už z ich spoločenstva alebo okolia prihlásili a oni vymysleli adresnú formu pomoci. Niekedy stačí, aby ste si spravili príjemný večer s rodinou pri pizze, a tak podporili konkrétny podnik…

…online kurzy. Viacero spoločenstiev sa rozhodlo natočiť kurzy na rôzne témy pre rôznych ľudí, aby ich takto povzbudili, i keď nemusia byť členovia ich spoločenstva. Rovnako to môže byť super vec, ako sa viac zviditeľniť a priblížiť potencionálnym novým členom…

…toto je naozaj iba zopár inšpiratívnych príkladov. Verím tomu, že náš Boh má neobmedzené spôsoby a je nekonečne kreatívny, a preto sa už teraz teším, ako budeme vidieť povstávať nové veci v našej spoločnosti a spoločenstvách.

V ďalšom blogu vás inšpirujeme príkladmi spoločenstiev, ako zostať spoločenstvom aj počas karantény.

Autor: Petra Janegová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM