MIMORIADNA SPRÁVA: MAMA A BABKA 11-ROČNÉHO HASSANA SÚ NA SLOVENSKU

Nemožné sa stalo skutočnosťou. Hassan, ktorý cestoval sám cez celú Ukrajinu a ktorého príbeh si získal celý svet, je už so svojou mamou. Tej sa po veľmi zdĺhavej a zložitej ceste podarilo dostať spoločne s babkou na Slovensko. Hrozba ruského bombardovania presvedčili mamu, aby sa aspoň pokúsila s babkou ujsť. Zobrali aj svojho malého psíka. Po veľmi náročnej ceste evakuačným vlakom sa im to v pondelok podarilo.

Rodina je tak znovu pohromade. Najstarší brat má síce iba 20 rokov, no je hlavou rodiny. Vybavuje potrebné doklady, povolenia, hľadá školy, ubytovanie… Znovu prišli o všetko, no tentoraz im vojna nikoho nezobrala. Sú spolu a to je hlavné.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o tento úspech postarali. Mama, babka a päť súrodencov sú v poriadku, spolu a v bezpečí.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú utečencom z Ukrajiny!

Video: https://fb.watch/bNzAG-nEm8/

Ak máte záujem podporiť túto rodinu, viete to spraviť pomocou zriadeného transparentného účtu. Použite QR KÓD na presmerovanie. 

 


 

MOTHER AND GRANDMOTHER OF 11-YEAR-OLD HASSAN ARE IN SLOVAKIA

The impossible has become a reality. Hassan, who has traveled all over Ukraine alone and whose story has won over the whole world, is already with his mother. After a very long and difficult journey, she managed to get to Slovakia together with Hassan’s grandmother. The threat of Russian bombing convinced her to at least try to escape. They also took their little dog. After a very demanding journey by evacuation train, they managed to arrive on Monday.

The family is back together. The eldest brother is only 20 year old, but he is already the head of the family. He equips the necessary documents, permits, searches for schools, accommodation … They lost everything again, but this time the war did not take anyone from them. They are together and that is the main thing.

Mom, Grandma and five siblings are fine, together and safe.

Thanks to everyone who helps refugees from Ukraine!

-repost from Polícia Slovenskej republiky Facebook-

 

If you are interested in supporting this family, we enclose information for international payments:

Name of the Bank: Slovenská sporiteľna a.s.

Bank Address: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Routing Number: 832 37

Name of the Account Holder: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže/ Association of Christian Youth Communities

Address of the Account Holder: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

IBAN: SK9409000000005188363702

IBC: GIBASKBX

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM