Konferencia Teenage
Cesta k sebe

Konferencia pre rodičov a teenagerov

21. október 2023 v M Aréna Prešov

Projekt TEENage AKADÉMIA vytvára priestor, aby si rodičia a teenageri našli cestu k sebe. Konferencia TEENage je určená mladým od 14 rokov a rodičom.

Prečo to robíme?

 • Podporujeme rodinné a medzigeneračné vzťahy, budovanie dôvery a vyzdvihnutie jedinečnosti každej osobnosti.
 • Vytvárame priestor pre zdieľanie životných skúseností, príkladov dobrej praxe, upevňovanie hodnoty rodiny medzi teenagermi a rodičmi.
 • Sprístupňujeme odborné poznatky z oblasti psychológie, prístupov k rozvoju potenciálu a talentov, komunikačných techník a koučovacieho prístupu.

Konferencia TEENage bude 21. októbra od 13:00 v M Aréne v Prešove. Je potrebné, aby každý záujemca vyplnil formulár a zapojil sa do prieskumu.

Prihlasovanie na konferenciu končí 10.10.2023

Plánované workshopy:

Pre rodičov:

 • Jozef Kokoška (talentový expert): Výchova a vedenie teenagerov v rodine cez ich silné stránky
 • Marianna Berinšterová (psychologička): Ako komunikovať win-win
 • Eva Zuzana Jenčušová (koučka): Koučovací prístup k teenagerom – Ako byť rodičom a neradiť

Pre teenagerov

 • Lenka Kvašňáková (sociálny pracovník): Dostaň sa pod kontrolu – Zvládanie stresu a emocionálne náročných situácií pre teenagerov
 • Monika Gabrielová a Sofia Mikulová: Zábavný workshop pre teenagerov
 • Alexandra Bundová (psychologička) a Helena Priesolová (talentová expertka): Ako poznávať svoj potenciál a silné stránky

OFF stage program pre najrýchlejšie prihlásených

 • ZKSM: Mindball turnaj sústredenosti teenagerov
 • Kresťanský kouč: Koučovací rozhovor pre rodiča

Koučovací rozhovor pre rodiča

Zmyslom koučovacieho rozhovoru je získať uvedomenie, prijať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia a smerovať k hľadaniu riešenia problému. Počas konferencie je možné absolvovať rozhovor s kresťanským koučom. Počet miest je obmedzený. Uprednostnení budú najrýchlejšie prihlásení účastníci, ktorí dostanú v emaili informáciu o čase a mieste koučingu počas konferencie.

Mindball

MINDBALL je jedinečný prístroj, ktorý formou hry učí uvoľniť sa a sústrediť. Ako hra funguje? Hráči majú na hlave čelenky, ktoré počas hry snímajú činnosť mozgu. Ich úlohou je čo najviac sa sústrediť na guľôčku v strede hracieho stola a tým ju dostať do súperovej bránky. Najsústredenejší hráč vyhráva. Snímače merajú sústredenosť a koncentráciu mozgu a zaznamenávajú ju do grafu. Turnajom sústredenosti a vašim grafom vás prevedie náš lektor.

Odborníci:

Jozef Kokoška

Je vedúcim platformy Use your talents, ktorá trénuje talentových expertov. Pôsobí ako lektor, mentor, konzultant a kouč silných stránok certifikovaný Gallup. Cez silné stránky koučuje lídrov firiem, riaditeľov škôl, ale aj manželské páry a mládež. Je zástancom výchovy a vedenia detí a teenegerov v rodine cez ich silné stránky. S manželkou majú tri deti.

Marianna Berinšterová 

Pracovala ako školská psychologička na druhom stupni základnej školy. Mládeži sa venuje ako dobrovoľníčka a ako vedúca animátorskej školy. V súčasnosti pracuje na Prešovskej univerzite, kde učí vývinovú psychológiu, výchovné a kariérne poradenstvo.

Eva Zuzana Jenčušová
& Lucia Redayová

Je manželka, mama 6 detí, učiteľka a mentorka, vedie ženskú rubriku v časopise SLOVO, pomáha sprevádzať manželov. Roky s manželom spolupracujú pri príprave Národného týždňa manželstva. Je kresťanská koučka a funguje aj v platforme EduCoach, ktorá popularizuje koučing najmä mladej generácii.

Workshop budeme viesť spolu s Dr. Luciou Redayovou.

Helena Priesolová

V TEENage akadémii realizuje prepojenie odborníkov a hostí so ZKSM. Pracuje vo vzdelávaní a rozvoji ZKSM a má certifikáciu talentovej expertky. Mladým ľuďom na stredných školách pomáha nachádzať silné stránky v projekte Poznaj tvoj potenciál. Venuje sa kariérnemu poradenstvu, realizuje programy osobného rozvoja, animačné programy i dobročinné podujatia.

Lenka Kvašňáková

Pôsobí ako odborná pracovníčka s mladými ľuďmi, rodinou v kríze, ako vedúca centra krízovej intervencie Káčko Prešov, ktoré je súčasťou organizácie IPčko zameranej na pomoc (nielen) mladým ľuďom v zložitých, často až krízových životných situáciách.

Alexandra Bundová

Pracuje ako psychologička v Centre poradenstva a prevencie, kde sa venuje deťom aj kariérnemu poradenstvu teenegerov. Je aktívnou vedúcou oblastného centra spoločenstiev v regióne, kde žije.

IPčko

Organizácia, ktorej poslaním je pomáhať mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej, nepriaznivej situácii. Sú poznačení traumou, zažívajú násilie, cítia sa sami a opustení, chcú ukončiť svoj život. Pomáhajú mladým dostať sa pod kontrolu a zvládať stres a emocionálne náročné situácie.

Spoločenstvo Marana Tha

Katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať živé kresťanstvo a deliť sa s inými so živou vierou. Má bohaté zastúpenie rôznych stavov a služieb, medzi ktoré patria aj Piatky pre mladých, či kurzy na rovoj rodinných vzťahov a manželstiev.

Kresťanský kouč

Platforma sprostredkúva informácie a kontakt ľuďom, ktorí chcú riešiť najrôznejšie životné situácie z kresťanského hľadiska s koučom. Zvláštnu pozornosť venuje kresťanským manželstvám a poskytovaniu pomoci takým, ktoré sa ocitli vo väčšej či menšej kríze.

EduCoach

Platforma popularizujúca koučing širokej verejnosti, najmä mladej generácii. Pomáha školám, študentom a učiteľom koučovaním a vyučovaním koučovacieho prístupu. Edukouči pochádzajú z rôznych profesných odvetví.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM