CliftonStrenghts

Typickým prešľapom v individuálnom rozvoji je zameriavanie sa na slabé stránky. Väčším potenciálom pre rast a úspech je investovanie energie do rozvoja talentov. Tento záver vyplýva zo 40-ročného výskumu otca psychológie silných stránok Donalda O. Cliftona (1924 – 2003). Don Clifton sa v roku 1988 stal CEO spoločnosti Gallup, ktorá pomáhala firmám zlepšovať ich biznis vďaka zameraniu sa na silné stránky ich zamestnancov. Zistenie talentov nezlepšuje len biznis, ale aj kvalitu života a vzťahov. V roku 1999 vytvoril hodnotiaci dotazník, ktorý dnes poznáme ako CliftonStrenghts. Identifikoval 34 talentov, ktoré vytvárajú osobnosť človeka. Existujú 2 druhy dotazníkov silných stránok:

dotazník TOP 5

Zistite svoje najsilnejšie talenty a maximalizujte ich. Po vyplnení dotazníka sa vám objaví prvých 5 talentov z celkových 34.

 • cena: 24€ pre členov ZKSM

dotazník KOMPLET 34 

Zistite poradie všetkých svojich 34 talentov. Odhalíte tak svoje najsilnejšie, ale aj najslabšie talenty a tak dostanete celkový obraz o sebe.

 • cena: 67€ pre členov ZKSM

Napíšte nám na katarina.gabrielova@zksm.sk a my vám poskytneme prístupový kód k dotazníku a postup ako ho vypĺňať.

PONUKA OD ZSKM

ZKSM v spolupráci s organizáciou Use Your Talents poskytuje kvalitné a profesionálne služby k väčšiemu pochopeniu a prijatiu výsledkov talentových dotazníkov ClifftonStrengths od spoločnosti Gallup prostredníctvom rozvoja talentov a silných stránok.
 Ponúkame aj možnosť 50 % zľavy z celkovej sumy z dotácie po konzultácii s lídrom svojho spoločenstva a koordinátorom ZKSM za túto oblasť.

1. ÚVODNÉ STRETNUTIE K TALENTOM

V úvodnom stretnutí o talentoch sa dozviete:

 • Čo je to talent a ako sa prejavuje?
 • Aké sú talentové skupiny?
 • Aké sú svetlé a tienisté stránky talentov
 • Aké je využívanie talentov v školstve, manželstve a v rodičovstve?
 • Odpovede na tieto otázky a aj mnoho iných zaujímavých informácií o talentoch sa dozviete zo záznamu nášho inšpiratívneho stretnutia, ktorý je dostupný všetkým členom ZKSM zdarma na stránke: https://ezksm.sk/inspiruj-sa/
 • V prípade záujmu vieme toto úvodné stretnutie k talentom organizovať častejšie aj pre nečlenov.

2. PÍSOMNÝ TALENTOVÝ REPORT

Gallupova stránka, na ktorej si vyklikáte talentový dotazník, vám po absolvovaní dotazníka dá nejaké informácie o vašich talentoch v českom jazyku, zvyšok dostupných výstupov je v angličtine. Často sa však ľudia po vyplnení dotazníka pýtajú otázku “A čo teraz s tým?”. V ZKSM ponúkame odpoveď na túto otázku v spracovaní písomného talentového reportu pre vás.

Čo konkrétne obsahuje písomný talentový report?

 • Poradie Vašich talentov
 • Oblasť, ktorá je pre Vás dominantná
 • Popis a odporúčania ako využívať v praxi Vašich Top 10 talentov, svetlé a tienisté stránky talentov
 • Zoznam všetkých 34 talentov s krátkym popisom
 • Krátku charakteristiku toho, čo prinášate a čo potrebujete v rámci svojich talentov
 1. TALENTOVÝ MENTORING NA INDIVIDUÁLNEJ  ÚROVNI
 • Oslovte experta zo ZKSM, ktorý vám na osobnej, individuálnej úrovni vysvetlí vaše talenty v súvislosti s tým, ako sa tie najsilnejšie dopĺňajú, pomenujete si spolu konkrétne situácie v živote, kde ich môžete spozorovať a dáte si odpovede na otázky, ako z vašich talentov vyprofilujete silné stránky.
 • Bude na vás, o koľko individuálnych stretnutí budete mať záujem. Odporúčame absolvovať prvé a potom sa rozhodnete, či chcete pokračovať ďalšími.
 • Pochopenie tvojich TOP talentov a poznanie ako sa prejavujú v tvojom živote
 • Vytvorenie talentového mena alebo talentovej mapy
 • Zistíš, čo prinášaš cez svoje TOP talenty do vzťahov, myslenia, exekutívy, ovplyvňovania
 • Zistíte, ako zapojiť talenty a úmyselne ich prinášať do každodenného života
 • Výsledkom bude individuálny rozvojový plán

3. TALENTOVÝ MENTORING NA TÍMOVEJ ÚROVNI

 • V rámci tímového mentoringu sa s mentorom bližšie pozriete na talenty v rámci vášho tímu/stretka/spoločenstva a odkryjete tak dôležité oblasti, v ktorých sa môžete ako tím posunúť na novú úroveň vo vzťahoch, dôvere, efektivite, ale aj výkonnosti a angažovanosti. Ako vedúci tímu získate dôležité poznatky o tom, ako by ste mohli viesť svojich ľudí cez ich najsilnejšie talenty.
 • Trvanie jedného tímového mentoringu je 3-4 hodiny.
 • Spoznávanie sa navzájom cez TOP 5 talenty
 • Tímová talentová tabuľka – najsilnejšie talenty tímu, výnimočnosť talentov jednotlivých členov tímu
 • Poradia a sila talentových domén jednotlivcov a celého tímu
 • Najčastejšie talenty tímu – detailné vysvetlenie
 • Výsledkom bude vzájomné lepšie pochopenie, uvedomenie si rozdielov medzi členmi tímu, ktoré nám vadili, ale už nám nevadia.
 • Kontrastné talenty v tíme
 • Ktoré talenty máme na sebe radi a ktoré nás frustrujú
 • Ako využívame svojich TOP 5 talentov v práci
 • Výsledkom je vzájomné ocenenie a prijatie a pochopenie, že spolu dosiahneme viac, keď budeme navzájom ťažiť zo svojich talentov
 • Talentová mapa celého tímu – čo každý potrebuje a čo chce priniesť – na základe svojich talentov a silných stránok
 • Vychádzajme si navzájom v ústrety – cez vykonávanie akcií a činností, ktoré plnia potreby členov tímu a takisto prijímajú to, čo jednotliví členovia chcú priniesť do tímu vďaka svojim talentom a silným stránkam.

Koľko  to stojí?

 • Ak ste člen ZKSM, cenu služieb si viete vypočítať na kalkulačke nižšie, prípadne cenu vyrátavame aj na vyžiadanie. Kontakt pre členov ZKSM – Katarína Gabrielová: katarina.gabrielova@zksm.sk
 • Možnosť  50 % uhradenia celkovej sumy z dotácie po konzultácii s lídrom vášho spoločenstva a zástupcom ZKSM.

pozn. Ak nie ste členom ZKSM, kontaktujte Helenu Priesolovú: helena.priesolova@zksm.sk

Mentoringové stretnutie mi pomohlo pochopiť ako sa jednotlivé talenty u človeka prepájajú, ako spolu súvisia, ako pracovať na zlepšení seba samej, keď chápem prečo reagujem ako reagujem, čo ma tvorí a aká vlastne som. Pochopenie tohto oslobodzuje od porovnávania sa s ostatnými a zároveň človeka nabáda zamýšľať sa nad konaniami druhých. Odporučila by som ho všetkým, ktorým záleží na sebe samom a chcú na sebe pracovať a zlepšiť sa.

Lucia

Mentoring mi pomohol k hlbšiemu pochopeniu talentov ktoré som úplné nechápal. Niekedy stačilo len ten daný talent inak pomenovať alebo vsadiť do nejakej konkrétnej situácie. Vsadenie do konkrétnej situácie bolo pre mňa naozaj kľúčové, aby som identifikoval a porozumel tomu talentu. Odporučil by som ho určite hlavne asi mladším ľuďom, ktorí nevedia, čo tie talenty obnášajú, na čo slúžia a ako ich zdravo a správne uchopiť.

Patrik

Byl pro mě povzbuzením a došly mi některé souvislosti, které ne zcela vyplývají z písemného reportu, a na které bych bez pomoci zkušeného mentora nepřišel, nebo jen obtížně a pomalu. Dostal jsem i konkrétní tipy, co dělat a na co si dát pozor a probrali jsme též všechny moje dotazy. Určitě bych ho doporučil všem, kteří chtějí lépe pochopit sami sebe a mají touhu na sobě pracovat, případně hledají místo, kde využijí svůj potenciál a rovněž všem, kteří chtějí zlepšovat spolupráci napříč týmem a pochopit druhé lidi. Chci to doporučit i budoucím kolegům v práci.

Petr

Pomohol mi v objavení svojich silných stránok, v konkrétnom pomenovaní situácií a problémov, kde sa talenty prejavili. Aj odporúčania, na čo si dávať pozor pri mojej povahe a skladbe talentov.

Simona

V ucelení myšlienok a celkový nadhľad. Mentoring je skvelý doplnok pre ľudí, ktorí zrejme nie úplne chápu celému testu a majú možno väčší problém uchopiť svoje talenty, prípadne mali privysoké očakávania od toho celého. Preto je mentoring skvelý doplnok na rozvíjanie úvahy a celkový dojem testu.

Simona

Hlbšie sa pozrieť na svoje talenty a rozobrať ich, aj záchytné body ako sa s tým ďalej dá pracovať – napredovať. Odporučila by som ho každému kto má záujem rásť alebo hľadá cestu čo ďalej, prípadne sa motá v kruhu a nevie ako von… alebo aj takému koho treba povzbudiť vo veciach, čo robí. Keby to prijal každý, každému by to pomohlo.

Zuzana

Pomohol mi potvrdiť si sám pre seba, že cesta ktorou kráčam a služba ktorou slúžim je tá správna a že robím presne to na čo mám talenty. To ma ešte viac motivuje robiť to, čo robím, lebo mám potvrdenie zvonku, že idem správne. A tiež ma to motivuje pracovať efektívnejšie na mojich silných stránkach, aby prinášali ešte väčšie ovocie v službe, ktorou slúžim.

Slavomír

V prípade viac informácií neváhajte kontaktovať Katarínu Gabrielovú na katarina.gabrielova@zksm.sk.