CliftonStrenghts

Typickým prešľapom v individuálnom rozvoji je zameriavanie sa na slabé stránky. Väčším potenciálom pre rast a úspech je investovanie energie do rozvoja talentov. Tento záver vyplýva zo 40-ročného výskumu otca psychológie silných stránok Donalda O. Cliftona (1924 – 2003). Don Clifton sa v roku 1988 stal CEO spoločnosti Gallup, ktorá pomáhala firmám zlepšovať ich biznis vďaka zameraniu sa na silné stránky ich zamestnancov. Zistenie talentov nezlepšuje len biznis, ale aj kvalitu života a vzťahov. V roku 1999 vytvoril hodnotiaci dotazník, ktorý dnes poznáme ako CliftonStrenghts. Identifikoval 34 talentov, ktoré vytvárajú osobnosť človeka. Existujú 2 druhy dotazníkov silných stránok:

dotazník TOP 5

Zistite svoje najsilnejšie talenty a maximalizujte ich. Po vyplnení dotazníka sa vám objaví prvých 5 talentov z celkových 34.

dotazník KOMPLET 34 

Zistite poradie všetkých svojich 34 talentov. Odhalíte tak svoje najsilnejšie, ale aj najslabšie talenty a tak dostanete celkový obraz o sebe.

Na vyžiadanie poskytujeme návod, ako si tento dotazník viete zakúpiť a kde konkrétne sa na webe k nemu dostanete. Vieme vám v prípade potreby tieto služby poskytnúť aj zo ZKSM – zakúpime vám dotazníky a poskytneme prístupové kódy.

PONUKA OD ZSKM

ZKSM v spolupráci s organizáciou Use Your Talents (https://useyourtalents.org) poskytuje kvalitné a profesionálne služby k väčšiemu pochopeniu a prijatiu výsledkov talentových dotazníkov ClifftonStrengths od spoločnosti Gallup prostredníctvom rozvoja talentov a silných stránok.
 Ponúkame aj možnosť 50 % zľavy z celkovej sumy z dotácie po konzultácii s lídrom svojho spoločenstva a koordinátorom ZKSM  za túto oblasť.

1.ÚVODNÉ STRETNUTIE K TALENTOM

 • V úvodnom stretnutí o talentoch sa dozviete:
 • Čo je to talent a ako sa prejavuje?
 • Aké sú talentové skupiny?
 • Aké sú svetlé a tienisté stránky talentov
 • Aké je využívanie talentov v školstve, manželstve a v rodičovstve?
 • Odpovede na tieto otázky a aj mnoho iných zaujímavých informácií o talentoch sa dozviete zo záznamu nášho inšpiratívneho stretnutia, ktorý je dostupný všetkým členom ZKSM zdarma na stránke: https://ezksm.sk/inspiruj-sa/
 • V prípade záujmu vieme toto úvodné stretnutie k talentom organizovať častejšie aj pre nečlenov.

2.PÍSOMNÁ SPÄTNÁ VÄZBA

Gallupova stránka, na ktorej si vyklikáte talentový dotazník, vám po absolvovaní dotazníka dá nejaké informácie o vašich talentoch v českom jazyku, zvyšok dostupných výstupov je v angličtine. Často sa však ľudia po vyplnení dotazníka pýtajú otázku “A čo teraz s tým?”. V ZKSM ponúkame odpoveď na túto otázku v spracovaní písomnej spätnej väzby pre vás.

Čo konkrétne obsahuje táto spätná väzba?

 • Poradie Vašich talentov
 • Oblasť, ktorá je pre Vás dominantná
 • Popis a odporúčania ako využívať v praxi Vašich Top 10 talentov, svetlé a tienisté stránky talentov
 • Zoznam všetkých 34 talentov s krátkym popisom
 • Krátku charakteristiku toho, čo prinášate a čo potrebujete v rámci svojich talentov
 1. TALENTOVÝ MENTORING NA INDIVIDUÁLNEJ  ÚROVNI
 • Oslovte mentora zo ZKSM, ktorý vám na osobnej, individuálnej úrovni vysvetlí vaše talenty v súvislosti s tým, ako sa tie najsilnejšie dopĺňajú, pomenujete si spolu konkrétne situácie v živote, kde ich môžete spozorovať a dáte si odpovede na otázky, ako z vašich talentov vyprofilujete silné stránky.

3. TALENTOVÝ MENTORING NA  TÍMOVEJ ÚROVNI

 • V rámci tímového mentoringu sa s mentorom bližšie pozriete na talenty v rámci vášho tímu/stretka/spoločenstva a odkryjete tak dôležité oblasti, v ktorých sa môžete ako tím posunúť na novú úroveň vo vzťahoch, dôvere, efektivite, ale aj výkonnosti a angažovanosti. Ako vedúci tímu získate dôležité poznatky o tom, ako by ste mohli viesť svojich ľudí cez ich najsilnejšie talenty.

Koľko  to stojí?

 • cena služieb na vyžiadanie.
 • možnosť  50 % uhradenia celkovej sumy z dotácie po konzultácií s lídrom a zksm.

TALENTOVÍ EXPERTI ZKSM

Eva Hrešková

TALENTOVÍ EXPERTI ZKSM

Eduard Filo

V prípade viac informácií naváhajte kontaktovať Katarínu Gabrielovú na katarina@zksm.sk.