Živoffline – čo všetko o online svete (ne)vieme?

11. 11. 2019

Martin Janus, riaditeľ ZKSM, nám odpovedá no otázky o novej publikácii Živoffline, ktorú si môžete stiahnuť a prečítať tu.

Ahoj Martin, v prvom rade nám, prosím, priblíž, čomu sa venuje táto príručka?

Ahojte, príručka Živoffline je zameraná na kyberšikanu a nadmerné užívanie internetu deťmi a mladými ľuďmi. Popisuje aktuálnu situáciu, poukazuje na dôležitosť prevencie, ale aj na neurovedecké súvislosti medzi užívaním internetu a správaním sa mladého človeka.

Prečo sa ju ZKSM rozhodlo vypracovať?

Som presvedčený, že sa v blízkej budúcnosti bude celkovo v spoločnosti o tejto téme viac rozprávať. Na Slovensku nie je veľa relevantných dát, ktoré by pokrývali túto oblasť, ale štatistiky z okolitých krajín ukazujú, že situácia je alarmujúca. Autorka v úvode hovorí aj o tom, že odborníci upozorňujú na fakt, že deti a mládež potrebujú reálny sociálny kontakt a skutočné vzťahy. Paradoxne táto potreba niekam patriť ešte nikdy nebola taká dôležitá ako v súčasnosti aj napriek všetkým sociálnym sieťam. Virtuálne prostredie nedokáže plne nahradiť vzťahy v rodine a skutočné priateľstvá.

Takže to máme chápať tak, že internet je zlý?

Internet nie je dobrý ani zlý. Je to nástroj. A tak ako aj každý iný nástroj môže byť použitý na správne, dobré účely, tak môže byť použitý aj na zlé. Mladých potrebujeme viesť a učiť správnym hodnotám a kritickému mysleniu, aby dokázali rozlišovať čo je správne a dobré, a taktiež čo je reálne a čo virtuálne.

To na čo chceme poukázať nie je len to, čo je tam dobré, resp. zlé, ale aj na to, koľko času sú mladí online a koľko sú „prítomní“ v reálnom svete. Keď sa obzriete napr. niekde v kaviarni a zbadáte skupinu mladých, je bežné, že síce sú pri jednom stole, ale každý z nich je „na telefóne“ a v tej chvíli sú viac v online svete ako s danými priateľmi.

Ak by si mal vybrať jednu myšlienku z príručky, ktorá by to bola?

V tejto príručke je množstvo zaujímavých myšlienok, napr. o dopamíne, látke, ktorá sa uvoľňuje v mozgu a je zodpovedná za systém „odmeňovania“ pri používaní sociálnych sietí.

Taktiež zaujímavý je fakt vychádzajúci z výskumov, že dospievajúcim s rysmi nadmerného užívania internetu chýbajú sociálne zručnosti: cítia sa viacej osamelí, majú problematické vzťahy s vrstovníkmi a majú obmedzené schopnosti vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy všeobecne.

Ďakujeme za krátke priblíženie novinky Živoffline,

veríme že táto príručka bude prínosom pre vás a mladých vo vašich spoločenstvách.

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM