Myslím, že každý bude so mnou súhlasiť, keď poviem, že budovanie vzťahov cez správy alebo telefón, či ZOOM nie je ono. Avšak či chceme alebo nie, je to teraz súčasť nášho života, súčasť našich stretiek a spoločenstiev.

Vieme, že stretká by mali stáť v prvom rade na Bohu, On by mal byť centrom našich stretiek a vzťahov a všetkých činností. Avšak mi určite opäť dáte za pravdu, že sú veľmi veľmi dôležité aj naše vzťahy.

Preto teraz stojíme pred výberom z dvoch možností. Buď necháme online stretávanie online stretávaním a počkáme, kým táto celá situácia prejde a až potom sa začneme opäť stretávať face-to-face v našich stretkách. Alebo si vyberieme na oko ťažšiu cestu a to online stretávanie sa. Z vlastných skúseností vás povzbudzujem aspoň k takémuto stretávaniu, je to určite lepšie ako nič.

Možno sa ale pýtate, ako sa dajú budovať vzťahy cez obrazovku počítača?

Pokiaľ chodíte alebo vediete stretko, ktoré už nejakú dobu fungovalo pred koronou, tak by som vám na budovanie vzťahov jednoducho odporučila:

1. Pravidelnosť – stretávajte sa pravidelne, bude to jednoduchšie pre všetkých a budeš pravidelne vedieť o ľuďoch vo vašom stretku ako sa majú, čím si prechádzajú a ako sa im darí budovať si svoj vzťah s Bohom

2. Neformálnosť – raz za čas (napríklad každé tretie stretko) si spolu zahrajte nejakú spoločenskú hru. Buď cez internet alebo ak majú viacerí doma tie isté spoločenské hry a bude sa dať ich hrať aj cez ZOOM, môžete sa aj takto zabávať a zbierať pekné spomienky aj na tieto „pandemické“ stretká.

3. Online nástroje
– využívajte online nástroje pre podporu vašich programov na stretkách. Viac sme o online nástrojoch písali v blogu: 5 Online aplikácií v práci s deťmi a mládežou, ktoré viete použiť na vašich stretkách a poduj

Jednoduchy Ohraniceny obrazok Jarna akcia Prispevok na Facebook 2png

4. Zdieľanie – Ak už neviete, ako sa zdieľať, alebo máte pocit, že stále omieľate dokola to isté, urobte si zdieľanie zaujímavejším. Použite napríklad aktivitu #SBS (Spoznaj blížneho Svojho) – viď obrázok. Túto aktivitu som vymyslela pre mojich mladých zo stretka v čase, kedy sa veľmi nepoznali a nevedeli toho o sebe veľa. Rozdelila som ich do dvojíc a dala im 15-20 min na zdieľanie. Veľmi sa im to páčilo! Dá sa použiť aj v online svete – ZOOM napríklad poskytuje „breakout rooms“, cez ktoré sa viete rozdeliť na skupinky / dvojice. Otázky si viete prispôsobiť podľa seba.

#SBS SPOZNAJ BLÍŽNEHO SVOJHO

 • Ako sa to, že žiješ s Ježišom, prejavuje v konkrétnych situáciách? (rodina, škola, voľný čas, priatelia, vzťah)
 • Na akú vec, ktorú si dokázal/dokázala si najviac hrdý/hrdá?
 • Máš 2 tváre? (Správaš sa na rozličných miestach inak? Nosíš nejaké masky, za ktoré sa skrývaš?)
 • Aký je tvoj najväčší a najhlbší sen?
 • Ktorí ľudia ťav živote najviac ovplyvnili?
 • Z čoho máš najväčší strach?
 • Kedy si uveril/uverila, že Boh naozaj existuje, že sa o teba stará? Uveď konkrétnu situáciu.
 • Čo ťa najviac potešilo za posledný týždeň?
 • Kde je tvoje „happy place“?
 • Máš rád/rada spoločnosť iných ľudí, alebo máš radšej samotu?
 • Akému človekovi / ľuďom / skupine ľudí by si chcel/chcela v živote pomôcť?

#SBSGOAL: KEĎ SA DOROZPRÁVATE, BUĎTE SI ISTÍ, ŽE STE TOMU DRUHÉMU ČLOVEKOVI DALI CELÉ SVOJE SRDCE

 


Jednoduchy Ohraniceny obrazok Jarna akcia Prispevok na Facebook 1png

5. Formácia – mne osobne sa v mojom stretku osvedčuje, že si vždy niekto z nás pripraví a vyberie nejakú pasáž z Biblie, ktorá ukazuje nejakú vlastnosť Boha, ktorá sa mu páči a spolu si ju potom prečítame a rozoberieme. Je to nenáročné na čas a takto sa môžeme aj inšpirovať, povzbudzovať a rásť.

 

6. Čas – v online priestore odporúčam, aby malo stretko ideálne 60-75 minút. Táto doba nikoho nevyčerpá a dá sa za ňu všetko potrebné stihnúť.

V nasledujúcom blogu vám prinesieme tipy , ako  preklenúť toto obdobie v prípade že si animátorom/animátorkou birmovancov, s ktorými si nestihol/nestihla nadobudnúť skoro žiaden kontakt predtým, ako sa to celé „zavrelo“. A

Autor: Katarína Gabrielová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM