Poznaj tvoj potenciál

Poznaj tvoj potenciál je jednodňový rozvojový program, v ktorom vytvárame priestor pre objavenie silných stránok a talentov účastníkov, pomáhame uvedomiť si činnosti, v ktorých sú dobrí. Vďaka tomu podporujeme ich sebavedomie, pomáhame k sebapoznaniu a uľahčujeme študentom rozhodovanie pri výbere školy, či práce.

Akou formou program realizujeme?
Naživo alebo online s lektorkou programu pre skupiny i školy.
Čo v programe účastníci získajú?
– definujete si silné stránky a talenty,
– vytvoríte si vlastnú tabuľu potenciálu,
– lepšie sa spoznáte,
– zameriate sa na dobré veci vo Vás,
– podporíte Vaše sebavedomie,
– zistíte, čo potrebujete poznať pre Váš spokojnejší život,
– navigáciu pri výbere školy, práce, či služby.
Program sa skladá z viacerých špeciálnych tréningov zameraných na silné stránky a talenty, vďaka čomu si každý účastník vytvorí svoju vlastnú tabuľu potenciálu. Zúčastnení sú zapojení do žrebovania o individuálny mentoring k talentom.

Výskumy o ľudskom potenciále dokazujú, že kľúč k osobnému rastu je rozvoj silných stránok, nie je snaha o nápravu slabých stránok.

Cena: Hodnota rozvojového programu pre študentov je 18 Eur / osoba.

Pre pracujúcich 29 Eur/osoba.

 


Recenzie účastníkov:

Fotografie zo živého programu Poznaj tvoj potenciál (2022)

Video zo živého programu s trénerkou:

Program naživo aj online absolvovali žiaci základnej školy, študenti strednej aj vysokej školy. Pozrite si inšpiratívne video z programu:

Otázky a objednávky pre skupiny i školy k programu zasielajte na: helena@zksm.sk