Interný grant – Deň detí

Hneď na začiatku leta 2. júla zorganizovalo spoločenstvo Archa z oblastného centra Košice podujatie s názvom Deň deti. Dňa detí sa zúčastnilo v Novom Ruskove 89 účastníkov.

Cieľom podujatia bolo motivovať deti a mládež tráviť čas so svojimi rovesníkmi v prírode pri športových a zábavných aktivitách.

Naučiť ich zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Naučiť ich solidarite k deťom, ktoré potrebujú pomoc, vzhľadom na to, že na podujatí boli aj ukrajinské deti so svojimi matkami. Deti sa zabavili a nadviazali nové priateľstva, veľmi zaujímavé bolo sledovať, ako slovenské deti nadväzujú kontakt s ukrajinskými, kde ani jazyková bariéra ani kultúrna neboli žiadnou prekážkou k vytváraniu priateľstiev.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM