LESknúca príroda

Komunita Eden z mesta Sereď viedla mladých ľudí k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci cez vyzbieranie odpadkov vo svojom okolí. Do interného grantu s názvom LESknúca príroda financovaného z dotácie MŠVVaŠ SR za zapojilo 18 mladých  a na projekte spolupracovali aj s mestom Sereď.

Počas troch letných dní vyzbierali spolu 27 vriec na troch rôznych lokalitách v meste Sereď – okolie campingu, cintorína a oblasť pri Váhu.

Účastníci podujatia  si uvedomili aké je potrebné chrániť prírodu, rozvíjali hlbší vzťah k životnému prostrediu. A uvedomili si tiež aká je dôležitá separácia odpadkov vo svojich domácnostiach.

 

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM