Interný grant – Nanovo ľudovo

Spoločenstvo Važec z OC Spiš zorganizovalo na konci prázdnin v dňoch 29.-30. augusta podujatie s názvom Nanovo ľudovo. Podujatie bolo podporené z dotácie MŠVVaŠ SR v rámci Interného grantu ZKSM v oblasti Hodnoty v spoločnosti a zúčastnilo sa ho 29 účastníkov.

Cieľom podujatia bolo poukázať na hodnoty ukryté v tradičných slovenských ľudových remeslách a motivovať mladých ľudí k zachovaniu týchto hodnôt.

 

Účastníci sa zapojili do 4 workshopov: 1. vyšívanie tradičných regionálnych motívov krížikovou metódou, 2. rezbárske základy formou jednoduchého vyrezávania z dreva, 3. základy štrikovania, 4. poznanie a vytváranie rodostromu. Workshopy boli pre mladých ľudí inšpiráciou v pokračovaní a uživotnení tradičných hodnôt a ľudových remesiel a tradícií.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM