Interný grant – Školská konferencia

Spoločenstvo KMBA z Bratislavy zrealizovalo na začiatku školského roka Interný grant ZKSM v oblasti Rozvoj spolupráce – sieťovanie. Podujatie s názvom Školská konferencia bolo podporené z dotácie MŠVVaŠ SR a uskutočnilo sa 8. septembra pre starších žiakov a 10. septembra pre mladších žiakov Spojenej školy de la Salle v Bratislave v Rači. Podujatí sa zúčastnilo spolu 426 účastníkov.

Cieľom bolo nadviazať lepšie vzťahy so školou a pomôcť vzniku užšej spolupráce.

Starší žiaci mali možnosť spoznať zaujímavých a úspešných ľudí z prostredia politiky, umenia, sveta biznisu, ale tiež sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov v rôznych organizáciách, a tak rozvíjať svoj potenciál a kompetencie a spoznať alternatívy v ich budúcom životnom smerovaní. Mladší žiaci pomocou hier, aktivít a krátkych prednášok o postave kráľa Dávida spoznali základné morálne a sociálne princípy, zmysel priateľstva, ale aj dôležitosť uvedomiť si a priznať si svoju chybu.

Spoločenstvo KMBA

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM