Modlitebná kampaň
Adoptuj si politika

Pozývame vás zapojiť sa do modlitebnej kampane Adoptuj si politika, ktorú opäť spúšťame. Modlitebná kampaň prvýkrát prebiehala v roku 2013, kedy sa do kampane zapojilo cez 1400 ľudí. Modlitebnú kampaň Adoptuj si politika zastrešuje organizácia ZKSM v spolupráci s inými cirkvami a organizáciami.

Cieľom modlitebnej kampane je motivovať ľudí k modlitbe za vládnych predstaviteľov a poslancov v NR SR, ktorí rozhodujú o zákonoch a o smerovaní našej krajiny. Túžime, aby cirkev prinášala kultúru modlitby a žehnania, ako nás k tomu Božie slovo vyzýva:

Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich. Myslite aj na vládnych činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti. Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi. (1 Tim 2, 1-3)

Do modlitebnej kampane sa môžete zapojiť cez webovú stránku: www.adoptujsipolitika.sk, kde si vyberiete jedného alebo viacerých vládnych predstaviteľov alebo poslancov z NR SR, za ktorých sa chcete modliť. Zadáte svoj email a označíte časové obdobie, počas ktorého sa zaväzujete modliť za Vami zvoleného politika/političku. Forma a spôsob modlitby je ľubovoľný.

Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme prinášať Božie kráľovstvo do našej krajiny.

Andrea Bielová
koordinátorka projektu

 

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM