Dominik Gabriel: Tým, čo tvoríš, môžeš meniť, povzbudzovať a inšpirovať.

18. 11. 2019

V dnešnom rozhovore vám predstavíme dobrovoľnícky projekt roka 2018. Dominik Gabriel, ktorý je jedným z organizátorov projektu Žatva, nám priblíži ako projekt vznikol , s akými reakciami ľudí sa stretli a čo pre neho znamená dobrovoľníctvo. Neváhaj aj tento rok nominovať svojho favorita do ocenenia ĽUDOVÔ. Ako a kto sa môže aj tento rok zapojiť zistíš tu.

Ahoj Dominik, mohol by si nám na úvod povedať niečo o projekte Žatva?

Projekt Žatva – Laické ľudové misie sú evanjelizačný projekt organizovaný katolíckymi spoločenstvami z regiónu Považie a Horná Nitra v spolupráci s miestnymi farnosťami a samosprávami vznikol v roku 2016 a jeho cieľom je priniesť povzbudenie, praktickú pomoc a pozitívnu premenu do miest a obcí. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú činnosť organizácií v oblasti výchovy detí a mládeže, podpory rodín a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt v regióne.

Tento rok sa v Trenčíne uskutočnil už štvrtý ročník Žatvy s podporou biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka. Viac ako 150 dobrovoľníkov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec, Topoľčian a zo širšieho okolia sa počas 5 dní stretlo s tisíckami ľudí.

V minulosti sa Žatva konala v obciach Motešice, Skalka nad Váhom a Topoľčany. Každoročne sa do organizácie zapojilo viac ako 130 dobrovoľníkov, ktorí počas misií pomáhali farnostiam aj obciam.

Trošku nám priblíž, ako vlastne Žatva vznikla.

Celý príbeh Žatvy začal pred mnohými rokmi, a to stretnutiami viacerých spoločenstiev z regiónu, ktorých cieľom bolo najmä tráviť spolu čas, budovať vzťahy a spoločne sa modliť. Štyri roky sme sa stretávali na tzv. Dňoch spoločenstiev v regióne, organizovali sme strategické modlitby na rôznych miestach po celom regióne, vzájomne sme si pomáhali a slúžili na evanjelizačných výjazdoch a duchovných obnovách. Žatva vnímame práve ako ovocie tejto spolupráce a dlhoročných vzťahov našich spoločenstiev.

Pán Boh nám postupne v modlitbe odkrýval svoju túžbu zachrániť každého človeka a táto jeho túžba sa stala našou misiou. V čase, keď sme začali rozprávať o Žatve ako forme evanjelizácie, bolo naším motívom iba začať niečo robiť – začať pracovať na premene nášho regiónu – s tým, čo máme a vieme ponúknuť. Nebolo to bezchybné, ani dokonale pripravené, ale zato úprimné a autentické.

Našou misiou bolo priniesť evanjelium a skúsenosť so živým Kristom moderným spôsobom všetkým ľuďom. Projekt Žatva si získal podporu farností a kňazov v dekanáte, nitrianskeho otca biskupa, ktorý nám osobne aj listom vyslovil morálnu podporu a tiež jeho túžbu evanjelizovať aj južné časti diecézy.

Toto dielo Ducha Svätého pre nás znamená prorocké vytrvalé zasievanie evanjelia a modlitieb, ktoré, veríme, že v pravý čas prinesú ovocie.

Máte nejaké svedectvá alebo ohlasy, vďaka ktorým viete, že to naozaj má zmysel?

Počas evanjelizačných programov na školách sa nám podarilo byť na väčšine stredných škôl v Trenčíne a v niektorých obciach. Stretli sme viac ako 1 000 študentov. V sociálnych zariadeniach sme predstavili program pre cca 300 klientov, ktorí ocenili najmä osobné rozhovory a osobný záujem mladých o ich životné príbehy. Modlitebné raňajky sme realizovali na mestskom úrade a zúčastnilo sa ich do 30 ľudí (kňazi, politici, podnikatelia, riaditelia škôl, rôzne osobnosti z oblasti umenia, športu a pod.) Praktickou pomocou prispeli naši dobrovoľníci k uprataniu a vyčisteniu kontajnerových stojísk v Trenčíne, čo bolo pre miestnych obyvateľov veľmi inšpiratívne. Piatkový evanjelizačný program v športovej hale prilákal 900 účastníkov, prevažne mladých zo škôl a ulíc. Sobotného modlitebného stretnutia v športovej hale sa zúčastnilo približne 500 účastníkov.

Modlíme sa a veríme, že srdcia ľudí, ktorých sme stretli, boli úrodnou pôdou a že naše zasievanie prinesie v čase úrodu. Sme presvedčení, že vychádzanie, ohlasovanie a skutky lásky formou praktickej pomoci majú vždy zmysel a už dnes sú mnohé vzťahy, nadobudnuté priateľstvá a spolupráce pre nás potvrdením, že toto dielo bolo inšpirované a vedené Duchom Svätým. Sme v očakávaní, že o niekoľko rokov uvidíme nádherné ovocie diela Božieho Ducha a svedectvo toho, čo Boh môže urobiť so životom obyčajných ľudí, ktorí sa mu dali k dispozícií.

Čo pre vás, ako organizátorov, znamenalo, že ste získali ocenenie ĽUDOVÔ?

Úprimne, nič z toho, čo robíme, nerobíme pre to, aby sme boli ocenení. Skôr sa iba snažíme žiť naše životy a robiť veci spôsobom, aby to, čo robíme, bolo inšpiráciou a svedectvom pre ďalších ľudí a svet v duchu slov Pána Ježiša: “Nik nezažne lampu a nepostaví ju do kúta ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.” /Lk 11, 33/

Aké posolstvo podľa teba zanecháva dobrovoľníctvo vo všeobecnosti?

Dobrovoľníctvo by nemalo byť iba jednou z možností, iba jedným zo životných štýlov moderného mladého človeka, ktorý si môže vybrať spôsob, akým prežije svoju mladosť, ako bude tráviť svoj voľný čas. Pre nás, kresťanov, by to mal byť spôsob, akým premýšľame, akým sa správame. „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ /Mt 5, 16/.

Tým, čo robíš, môžeš obohatiť svet a ľudí okolo seba. Svet čaká na to, kým tvoje svetlo zažiari. Tým, čo tvoríš, môžeš meniť, povzbudzovať a inšpirovať.

Ďakujem ti za rozhovor a prajem veľa požehnania v ďalšej službe 🙂

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM