Fratelli Tutti

Na začiatku letných prázdnin 3.-10. júla sa uskutočnil 8 dňový detský tábor s názvom Fratelli Tutti. Tábor zorganizovalo spoločenstvo Kristových poslucháčov z Veľkého Bielu. Zúčastnilo sa ho 79 účastníkov a konal sa v Hutách na rozhraní Oravy a Liptova. Tábor bol podporený z dotácie MŠVVaŠ SR a niesol sa v znamení dosiahnutia bratstva a sociálneho priateľstva detí a dobrovoľníkov.

Cieľom projektu bolo viesť členov spoločenstva k angažovaniu v spoločnosti, motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu o veci verejné v rámci komunity, zapájať sa do nej a rozvíjať ju.

Animátori sa počas tábora naučili spolupráci a zvládaniu náročných situácií. U detí zúčastnených na tábore sa podarilo odbúrať predsudky medzi slovenskou a maďarskou národnosťou, zabezpečiť ich zdravý rozvoj sociálnym kontaktom v komunite.

Spoločenstvo Kristových poslucháčov

 

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM