Poznaj tvoj potenciál

Výskumy o ľudskom potenciále dokazujú, že kľúč k osobnému rastu je rozvoj silných stránok, nie je snaha o nápravu slabých stránok.

V projekte Poznaj tvoj potenciál pomáhame študentom a pedagógom spoznať svoje silné stránky, talenty a uvedomiť si činnosti, v ktorých sú dobrí. Vďaka tomu podporujeme ich sebavedomie, pomáhame k sebapoznaniu a uľahčujeme študentom rozhodovanie pri výbere školy, či práce.

Cieľová skupina: tretiaci a štvrtáci stredných škôl

Realizácia projektu Poznaj tvoj potenciál na školách v Trenčianskom samosprávnom kraji:

  • 21.9.2022 Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
  • 22.9.2022 Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta (realizácia v náhradnom termíne 26.9.2022)

Obsah a rozsah programu: Rozvojový program POZNAJ TVOJ POTENCIÁL zahŕňa 2 oblasti:

1. CELODENNÝ ROZVOJOVÝ PROGRAM naživo s lektorom počas školského dňa pre študentov (maturantov alebo tretiakov): program sa skladá z viacerých tréningov zameraných na silné stránky a talenty, vďaka čomu si každý študent vytvorí svoju vlastnú tabuľu potenciálu. Zúčastnení študenti sú zapojení do žrebovania o individuálny mentoring k talentom.

2. INDIVIDUÁLNY MENTORING TALENTOV pre 10 pedagógov a žiakov školy. Ako prebieha talentový mentoring pre ľudí zo školy:

a) vyplnenie profesionálneho dotazníka Cliftonstrengts od spoločnosti Gallup na 34 talentov,

b) písomná spätná väzba výsledkov testu pre TOP 7 talentov,

c) individuálny hodinový mentoring k talentom s talentovým expertom ZKSM.

Aktivity projektu:
  • Odborné školenie mentoringu rozvoja talentov a silných stránok na základe výsledkov dotazníka pre pracovníkov s mládežou.
  • Online školenie k rozvojovému programu ako poznávať potenciál a vytvoriť si tabuľu potenciálu.
  • Realizácia interaktívneho rozvojového programu na definovanie osobného potenciálu žiakov s vyškolenými pracovníkmi s mládežou.
  • Odborný mentoring talentov a silných stránok žiakov a pedagógov z výsledkov dotazníka a písomnej spätnej väzby s vyškolenými pracovníkmi s mládežou.
  • Zverejnenie videa z projektu.

Organizátor projektu je ZKSM. Projekt podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Viac informácií k individuálnemu talentovému mentoringu nájdete tu.

Pre viac informácií k jednodňovému programu Poznaj tvoj potenciál kliknite sem.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM