Lenka Medňanská: Sloboda od názorov druhých je naozaj super!

21. 8. 2020

Škola autentických sŕdc (ŠAS) nie je úplne typická animátorská škola, ako už napovedá jej odlišný názov. To však vôbec neumenšuje jej kvality alebo výhody, pre ktoré by ste sa mali na ňu prihlásiť.

Ja som sa po dlhom počúvaní toho, čo všetko mojim blízkym ľuďom, ktorí sa jej zúčastnili, priniesla, rozhodla do nej prihlásiť. Môj hlavný zámer bol ešte viac kultivovať moje srdce pre lásku a službu druhým. Chcela som, aby v mojom srdci rástla láska, pochopenie a prijatie. Pre všetkých. Pre každého človeka ktorého stretnem, s ktorým budem pracovať a ktorého budem duchovne doprevádzať.

Po prvom víkende som zistila, že v tomto všetkom naozaj môžem rásť, ale najprv musím rásť vo vzťahu k sebe samej. Preto je aj v názve „autentických sŕdc“, pretože počas roka hlbšie spoznávaš samého seba, svoje reakcie, pocity, strachy a zranenia. A cez každodenný čas súkromnej modlitby a aj spoločnej alebo príhovornej modlitby vyčisťuješ, čo všetko nie si ty. Stávaš sa viac autentickým. Takým, akým ťa Boh stvoril bez nánosov sveta.

Miluj blížneho, ako SEBA samého.

Uvedomila som si, že láska k druhým je zrkadlom lásky k sebe samému v najhlbšom slova zmysle. Tím ŠAS, to robí už niekoľko rokov a robia to veľmi dobre. Víkendy aj témy sú nastavené práve pre tento účel. Spoznávať samého seba skrze Boha a jeho pohľad na nás a lásku k nám.

Súčasťou ŠAS je aj týždňový letný „camp“. Pre mňa bol práve tento čas veľmi dôležitý a zlomový. Prichádzala som s miernym strachom o to, ako budem tráviť jeden celý týždeň pre mňa ešte stále skoro s cudzími ľuďmi. A hneď prvý deň bol celý venovanú strachu, jeho formám a „nástrahám“. Môj strach sa spájal s tým byť autentická a byť taká, aká som, bez ohľadu na to, aký názor budú mať na mňa iní. Či ma príjmu, či ja splním všetkých požiadavky, či to všetko dostatočne dobre spravím. Verím, že takýto strach poznáme všetci, ale pre mňa bol práve vtedy najsilnejší a aj najviac zväzujúci. Po večernej modlitbe, kedy sa modlili priamo za mňa a môj strach, Boh Otec začal vstupovať priamo do tohto strachu. Každé ráno pri mojej súkromnej modlitbe mi konkrétne povedal, ako ma vidí a ako veľmi túži, aby ma tak videli aj iní. Vnímala som aj to, ako chce, aby som prinášala radosť a slobodu. A tak mi každé ráno dával ON neuveriteľnú radosť, do nasledujúceho dňa v rôznych formách a obrazoch. A začalo sa to naozaj aj diať. Uvedomila som si to na základe toho, ako mi ostatní hovorili, že na mne vidia veľkú zmenu. Vidia, ako kráčam v slobode a v radosti. V takej tej mne blízkej. Postupne som ju začala vidieť aj na sebe. Sloboda od názorov druhých je naozaj super!

Okrem tohto všetkého som tu zažívala spoločenstvo ľudí tvorené najrôznejšími charaktermi. Každý z nich je iný, z inej časti Slovenska, z inej služby a spoločenstiev. Toto je ďalšie neuveriteľné bohatstvo nie len tejto animátorskej školy, ale aj všetkých ostatných. Obohacuješ sa zdieľaním s druhými, prežívaš to spolu s nimi a vidíš ich názory, ktoré veľakrát môžu byť rozdielne od toho tvojho, ale práve v tom je výhoda. Na prvotný strach z týždňa strávenom na „campe“ som si ani nespomenula, keďže bol veľmi iracionálny. Každý z týchto ľudí, s ktorými to všetko môžem prežívať, je pre mňa v niečom dôležitý a blízky.

Preto, ak chceš ísť na nejakú animátorskú školu, najdôležitejšia je odvaha prihlásiť sa a jednoducho ísť.

Autor: Lenka Medňanská

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM