Meníme dizajn, hodnoty ostávajú

19. 5. 2020

Božie kráľovstvo, spoločenstvá mladých, angažovanosť, dobrovoľníctvo, sieťovanie… Záleží nám na tom viac, ako kedykoľvek predtým.

V ZKSM sa neustále snažíme zvyšovať kvalitu práce s mládežou, sme odborníkmi na prácu so spoločenstvami a chceme, aby sa táto kvalita prejavila aj navonok.

Sme vďační, že môžeme stáť na 30 ročnej histórii a skúsenostiach. Každý prerod nášho vizuálu predstavoval neustálu dynamiku v organizácii, určovanie nových trendov a krok s dobou, ktorý je nevyhnutný, ak chceme, aby sa na Slovensku prelieval život z generácie na generáciu.

Meníme dizajn, ale hodnoty ostávajú. Božie kráľovstvo, spoločenstvá mladých, angažovanosť, dobrovoľníctvo, sieťovanie… Záleží nám na tom viac, ako kedykoľvek predtým. Pomocou profesionálnych grafikov sa nám podarilo previesť to, na čom nám záleží, do jednoduchej a minimalistickej grafiky.

Logo vzniklo v roku 2020. Pozostáva z piktogramu piliera a geometrického prvku kruhu. Piktogram piliera znázorňuje organizáciu ZKSM ako hlavný nosný prvok, ktorý združuje kresťanské spoločenstvá na Slovensku. Pilier však nepredstavuje len ZKSM ako združenie, ale najmä spoločenstvá, na ktorých celé združenie stojí. Ďalším významom piktogramu je stočené lano, ktoré predstavuje spojenie, sieťovanie, spoluprácu a jednotu, ktorú chceme rozvíjať medzi spoločenstvami na Slovensku.

V písmenách sa K mení na znamienko nerovnosti a naznačuje, že spoločenstvá mladých sú pre nás viac ako združenie, viac ako len organizácia.

Veríme, že pri pohľade na nové logo sa nám bude denno-denne pripomínať dôležitosť budovania Božieho Kráľovstva, rozvíjania našich spoločenstiev a spájania sa, aby sme boli jedno, ako nás do toho povolal Kristus.

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM