Vedenie je neoddeliteľnou súčasťou života. Nie každý je povolaný viesť davy ľudí, prednášať na veľkých pódiách, či realizovať veľké projekty.

Ale každý je povolaný viesť, v prvom rade, svoje srdce. Viesť svoj život tak, aby si na “konci dňa” každý mohol povedať spolu so sv. Pavlom: „Dobrý boj som bojoval…“

V prostredí spoločenstiev a stretiek sa posúva rozmer vedenia do oblasti animátorstva, či leadershipu. Je užitočné rásť v tejto oblasti, aby sme mohli prinášať so svojím stretkom/spoločenstvom ovocie, ktoré pre nás pripravil Boh. Prinášať zrelé ovocie pre svoju farnosť, okolie, spoločnosť a pod. A práve vedenie je kľúčovým faktorom k tomu, aby sa to podarilo.

Na pulze je výsledkom dopytu našich členov, ktorí sa chceli pravidelne stretávať a zdieľať o svojich skúsenostiach a rásť vo svojej službe. Chceme prostredníctvom tejto online relácie, každých 6 týždňov povzbudiť a vyučovať nie len lídrov a animátorov, ale všetkých, ktorí majú v srdci túžbu viesť ľudí aj keď momentálne sa v líderskej pozícií nenachádzajú.

Na pulze je skrátka pre všetkých, ktorým horí srdce pre službu druhým. 

Traja moderátori relácie, z troch spoločenstiev, na troch rôznych úrovniach vodcovstva sú zárukou pestrého a kvalitného obsahu.Interakcia animátorov a lídrov naprieč Slovenskom môže byť veľmi inšpiratívnym a praktickým prínosom.

Pozývam Ťa v roku 2021 investovať čas do rastu Tvojho vodcovstva, či už na osobnej úrovni, ako aj na úrovni celého spoločenstva a tak rozšíriť Tvoje ovocie vedenia.

Autor: Eduard Filo

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM