Mimoriadny interný grant – OC Bárka – spoločenstvo MC Malcov – Cikno lavutaris – Malý muzikant

2. 10. 2019

Zámerom projektu bolo v prvom rade vytvoriť priestor pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže z prostredia Rómskych komunít, vytvoriť hudobno-dramatické pásmo a priestor na skúšanie vlastnej tvorby týchto detí a mládeže.

Prostredníctvom projektu sa podarilo vytvoriť priestor na formovanie hodnôt, zvyšovanie seba hodnoty a motivácie zapojenia mládeže do dobrovoľníckej aktivity ako i prekonávať bariéry medzi jednotlivými uzavretými rómskymi komunitami, keďže hudobno-dramatické pásmo sa malo odprezentovať mimo vlastnej komunity.

Ciele tohto projektu sa podarilo naplniť prostredníctvom hier, tvorivých dielní, prednášok, svedectiev. Taktiež sa podarilo dosiahnuť kvalitatívny rast spoločenstva smerom do vnútra.

Súčasťou programu bola aj tvorba vlastných piesní kapely Av manca a tvorivé dielne. Celý deň sa niesol v duchu témy „ Aj tvoj život môže byť svedectvom“.
Účastníci projektu zdieľali že cez príklady svedectiev mladých Rómov z okresu Vranov nad Topľou boli povzbudení ku dobrovoľníctvu a mohli napredovať v raste svojich talentov – hudba, spev, dramatizácia. Ich angažovanie v dobrovoľníctve sa prejavilo v nasledujúcich týždňoch, kedy pracovali na ďalších projektoch.

 

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM