Mimoriadny interný grant – OC Sereď – Spoločenstvo Youth – Events for kids

2. 10. 2019

Pripravili sme pre deti tri podujatia: Vianočné pečené nepečné, Spolu hravo s angličtinou, Poď s nami do džungle.

 

Vianočné pečené nepečené: Zámerom bolo vytvoriť prostredie, kde sa budú budovať vzťahy medzi deťmi pri príjemnej vianočnej atmosfére. Taktiež bolo našim zámerom vytvoriť pre deti zaujímavé tvorivé aktivity s cestom a spraviť si koláčiky, ktoré možno doma nepečú. Aktivity deti veľmi zaujali a vytvárali si cukrovinky vlastnými rukami. Do aktivity sa deti zapájali aktívne a užili si spolu zábavu plnými dúškami. Na konci podujatia si taktiež zahrali pohybové hry a ocenili sa. Jedným zo zámerov bolo vytvoriť medzi deťmi spoločenstvo, kde budú spolupracovať v rámci aktivít a taktiež sa snažiť spolupracovať a pracovať ako jednotlivci.

 

Spolu hravo s angličtinou: Podujatie, kde deti mohli prehlbovať, alebo nanovo spoznávať cudzí jazyk prostredníctvom hier a rôznych aktivít , piesní či pracovných listov. Napriek tomu, že mnohé deti sa zoznamovali s anglickým jazykom po prvýkrát, veľmi sa tešili keď sa vlastne neučili ale hrali, počas čoho si deti osvojovali rôznu slovnú zásobu a taktiež vetné skladby v danom jazyku. Bolo skutočne zaujímavé sledovať ich spoluprácu keď staršie deti pomáhali mladším so zadanými úlohami, ochotne a trpezlivo spolupracovali na každej zadanej úlohe či v hre. Zoznámili sa s mnohými témami a takto sa deti nielen učili jazyku, ale aj spoznávali nové témy ich záujmu.

Poď s nami do džungle: V tomto prípade sme pre deti pripravili program, kde sme spoločne spoznávali džungľu, jej zvieratá , rastliny a rôzne úkazy prírody v džungli. Deti si predstavili rôzne druhy zvierat a taktiež spoločne skúmali ich správanie. Každý si mohol vybrať svoje obľúbené zviera, za ktorého sa mohli preobliecť. Každý si vyrobil svoju masku sám, čím sa rozvíjali nielen vedomosti, ale aj schopnosti a zručnosti účastníkov. Deti si mohli vybrať z rôznych materiálov a kombinovať ich podľa vlastnej fantázie. Nakoniec sa vcítili do role svojho zvieratka a zahrali sa na džungľu. Každé dieťa si osvojilo istú charakterovú črtu zvieraťa, ktoré si vybralo a prezentovali to v hre na džungľu. Vznikla zaujímavá interakcia medzi deťmi, kde sa buď vzájomne povzbudzovali alebo ochraňovali.

Cieľ projektu sa podarilo naplniť a medzi deťmi sa vybudoval istý druh spoločenstva kde vzájomne spolupracovali aj keď sa stretli rôzne vekové kategórie, osvojili si rôzne zaujímavé vedomosti, ktoré mnohé z nich neskôr využili v škole či škôlke.

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM