Mimoriadny interný grant – OC Žilina – spoločenstvo Mladež Efata – Deň štedrosti

3. 10. 2019

Viacerí členovia spoločenstva už dlhšiu dobu navštevovali Charitný dom v Považskej Bystrici (detský domov), čo im dalo možnosť vidieť neľahké životné okolností týchto detí. Práve preto sa rozhodli zvoliť cieľovú skupinu podujatia na deti z Charitného domu v Považskej Bystrici.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť, aby deti z charitného domu vyšli zo svojho stereotypu, aby necítili beznádej z ich životných okolností a videli život v pozitívnejšom svetle a pripraviť v spoločenstve dobrovoľnícku službu pre širšiu verejnosť a zamerať sa na osobnostný rast členov spoločenstva pri zapojení sa do charitatívnej činnosti.

Celé podujatie sa nieslo v radostnej a aktívnej atmosfére. Prednáška, ktorej cieľom bolo odovzdať nový pohľad do neľahkých životných okolností, bola ocenená viacerými účastníkmi priamo na miestne verejným poďakovaním. Keďže viacerí členovia spoločenstva pravidelne navštevujú deti v charitnom dome, po realizácii tohto projektu sa dohodli na ďalších neformálnych stretnutiach.

Počas realizácie projektu mladí zo spoločenstva vytvorili priestor pre aktivity- zoznamovačky a hry, pomocou ktorých sa mohli dobrovoľníci lepšie spoznať s deťmi z detského domova. Nasledovali voľnočasové aktivity, tie obsahovali stanoviská na rozvoj kreatívneho myslenia, spoločenské hry, k dispozícii bol fotokútik, kde sa deťom celý čas venoval fotograf a v jedálni bola čajovňa s občerstvením, kde sa realizovalo množstvo dobrých rozhovorov. Nasledoval hlavný program. Deti sa rozdelili podľa veku do dvoch skupiniek. Mladšie deti išli na svoj program do telocvične, kde ich čakali stanoviská, loptové hry a tance.

Pre staršie deti bol pripravený program, ktorý obsahoval krátky film a prednášku, ktorej hlavným cieľom bolo dať nový pohľad a nádej, do neľahkých životných okolností detí z domova. Nasledoval hudobný program, ktorý bol spoločný a všetci si tu schuti zatancovali a zaspievali.

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM