Mimoriadny interný grant – OC Nitra – Spoločenstvo It’s possible – Pojekt Tow Meot

20. 11. 2019

Mladí zo spoločenstva It´s Possible z OC Nitra s projektom Tow meot, zameraným na prevenciu voči drogám pripravili tri vystúpenia určené mladým zo základných a stredných škôl.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 500 účastníkov priemerne vo veku 14-17 rokov. Organizačne sa zapojilo do podujatia viac ako 20 dobrovoľníkov.

Jedným z cieľov projektu bolo aj zaradenie mladých do malých skupiniek, kde môžu objavovať svoj potenciál a zmysluplne tráviť voľný čas. Podujatie splnilo cieľ. Mladí v spolupráci so spoločenstvami v regiónoch po skončení projektu pracujú na zaradení účastníkov do malých skupiniek – stretiek. Tow Meot pochádza z Gréčtiny a znamená celistvý, úplný, taký akým sa má človek stať. Podujatie Tow Meot povzbudzovalo mladých ľudí, aby sa stali celistvými, využívali svoje talenty a dary.

V rámci programu bolo zaradené aj vystúpenie tanečníka DIZI- ho, ktorý poukazoval na to, čo všetko je možné keď začne človek na sebe pracovať. Ďalším účinkujúcim bol DÁVID so svojou YOYO show. Dávid skončil na 3. mieste na majstrovstvách Slovenska v YOYOvaní.

Celé podujatie bolo zamerané na prevenciou voči užívaniu drog. V programe bolo zakomponované aj vystúpenie vo forme scénky, ktorá mladým približovala čo drogy robia s človekom. Je to príbeh o 2 chalanoch z ulice, ktorý brali drogy a zmenili sa. Začali na sebe pracovať aby sa stali – celiství, úplní, jedineční.

V rámci vystúpenia odzneli aj svedectvá mladých ľudí, ktorí zmenili svoj život k lepšiemu. Na záver odznela výzva kto chce byť Tow Meot – celistvý, úplný. Cez kontakty v dotazníku, ktorý vyplnili účastníci, organizátori ponúkli mladým možnosť ísť ďalej v hľadaní celistvosti a pokračovať v zapojení sa do skupinky – resp. malého stretka.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM