Mimoriadny interný grant – OC Trenčín – JUH – Spoločenstvo Nové Mesto – Mobilizácia dobrovoľníkov Žatva

2. 10. 2019

Cieľom projektu bola formácia a príprava dobrovoľníkov pre dobrovoľnícku službu počas podujatia Žatva 2019, ktorá bude zahŕňať sociálnu, praktickú aj duchovnú pomoc všetkým cieľovým a vekovým skupinám v obci.

Počas podujatia mali mladí možnosť vypočuť si 2 motivačné prednášky a zúčastniť sa aktivít a workshopov zameraných na rozvoj schopností, zručností, darov a talentov, ktoré následne využijú pri organizácií podujatia Žatva 2019.

Mobilizácia pozostávala z dvoch častí. Prvá časť prebehla odpoludnia do rána ďalšieho dňa, avšak pre menšiu skupinu – pre organizačný tím, vedúcich jednotlivých tímov a zástupcov vedúcich tímov a ľudí zodpovedných za rôzne oblasti a kompetencie v súvislosti s prípravou podujatia Žatva. Náplňou tejto časti bola podrobnejšia príprava obsahu, programu, rozdeľovanie úloh a zodpovedností a jednotlivých dobrovoľníckych aktivít počas podujatia Žatva.
Druhá časť plynulo nadväzovala ako pokračovanie prvej časti mobilizácie a mala charakter celodenného stretnutia pre cieľovú skupinu dobrovoľníkov zo spoločenstiev v regióne, ktorého obsahom boli workshopy, prednášky zamerané na motiváciu a formáciu dobrovoľníkov, práca v malých skupinkách a program zahŕňal aj spoločný obed a večeru.

Účastníci boli povzbudení z formačného a motivačného slova k dobrovoľníctvu, tiež aktivity zameranej na hľadanie darov a talentov v nich samých, ktorými oplývajú. Taktiež sa účastníci medzi sebou viac spoznali a utužili sa priateľstvá a nadšenie k spoločnej dobrovoľníckej akcií, ktorá nás čaká na jeseň 2019.

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM