Mimoriadny interný grant – OC Bárka– Spoločenstvo Partička – Tréning dobrovoľníkov

2. 10. 2019

Cieľom projektu bolo rozvinúť úroveň kľúčových kompetencií dobrovoľníkov a vytvoriť dobrovoľnícky tím schopný plniť úlohy, tvorivo myslieť, navrhovať a realizovať riešenia konkrétnej pomoci iným, a tým sa aj občiansky angažovať.

Celý projekt pozostával z 3 tréningových stretnutí dobrovoľníkov spoločenstva Partička, každé s rozsahom 3 hodiny a s témami: 1. Efektívna komunikácia 2. Motivácia a tímová spolupráca 3. Timemanagement. Tieto tréningy zahŕňali nie len prednášky a diskusie, ale aj aktivity, cvičenia, rolové hry, a rôzne nácviky.

1. Stretnutie: Tému efektívnej komunikácie sa nám podarilo trénovať prostredníctvom neformálneho vzdelávania, čo sa účastníkom veľmi páčilo.

2. Stretnutie: Bolo zamerané na tému „Tím“ a pre účastníkov bolo veľmi prínosné. Naučili sa nie len rozpoznať roly v tíme, ale aj to aké sú silné a slabé stránky týchto „tímových hráčov“.

3. stretnutie: Témou stretnutia bolo Timemanažment – Účastníci – dobrovoľníci sa oboznámili a diskutovali o Zeigernikovej efekte, technike „Pomodoro“ a téme prokrastinácie. Účastníkom sa tréning páčil a prejavili záujem o ďalší, preto sme si o mesiac naplánovali ešte 1 tréning dobrovoľníkov.

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM