Mimoriadny interný grant – OC Prievidza – Spoločenstvo Piar – Poetický večer

2. 10. 2019

Cieľom projektu bolo na základe spolupráce s umelcami z rôznych odvetví vytvoriť hodnotné umelecké dielo, ktoré by bolo pre účastníkov obohatením a vzbudilo v nich záujem o umenie aj do budúcna.

Účinkujúci si vďaka tejto spolupráci obohatili skúsenosti a získali inšpiráciu a motiváciu posúvať svoje hranice v zmýšľaní a vystupovaní aj do budúcna. V procese príprav boli nútení vzájomne užšie spolupracovať a sústrediť sa, vďaka čomu sa mohli od seba navzájom mnohému priučiť. Ľudia prejavili o naše podujatie záujem, čo sa odzrkadlilo aj na počte.

Realizačný tím začal so spoločnými stretnutiami približne mesiac a pol pred podujatím. Na týchto stretnutiach umelci diskutovali o téme podujatia, jeho náplni, prezentovali vlastné príspevky a uvažovali o tom, ako ich prepojiť do jednotného celku. Výsledný program s názvom „Moment” napokon tvorili prednesy textov účinkujúcich, ktoré uvádzali ich autorky osobnými svedectvami a pozývali účastníkov do „momentu” vzniku svojich básní a príbehov.

Na ich prednese sa zároveň spolupodieľali takmer všetci účinkujúci, či už hudbou (klavír, elektronické zvuky, cimbal, viola, gitara, cajon), spevom (ľudové piesne/autorské nápevy), tancom, alebo dotváraním scény pomocou kulís. Každá scéna bola iná vďaka svetlám, striedaniu účinkujúcich, scénografickým prvkom a hudobným zmenám.

Účastníci pozitívne hodnotili celkovú dramaturgiu podujatia, kreatívne riešenia scén, kvalitu vystúpenia, ku ktorej výrazne prispeli svetlá a výkony jednotlivých umelcov.

Autor: Monika Mátéová

Prihlásenie sa na odber noviniek

Pravidelne Vám budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM